โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อุตสาหกรรมประมงของฝูเจี้ยนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลผลิตรวมของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งมณฑลประมาณ 4.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 มูลค่าการผลิตการประมง 7.5 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และมูลค่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 3.9 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 ปัจจุบัน มณฑลฝูเจี้ยนกำลังเร่งขยายฐานประมงน้ำเค็มโดยมีแผนก่อสร้างฐานการประมงนอกชายฝั่งแห่งชาติ (เหลียนเจียง) และวงกลมเศรษฐกิจประมงนอกชายฝั่งด้วยเงินทุนกว่า 160 ล้านหยวน ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งปีแรก 2564 มณฑลฝูเจี้ยนมีผลผลิตจากการทำประมงน้ำเค็มกว่า 241,000 ตัน มูลค่าการผลิตกว่า 2 พันล้านหยวน ขณะที่การทำประมงเชิงนันทนาการยังสร้างเม็ดเงินให้กับมณฑลฝูเจี้ยนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการผลิตกว่า 540 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 72

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.chinanews.com/news/fj_ttgz/2021/2021-08-02/488125.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/