โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2564 รัฐบาลจีนประกาศให้เมืองเซี่ยเหมินอยู่ในรายชื่อ 10 เมืองสาธิตด้านนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่อุปทานกลุ่มแรกของประเทศ โดยมีวิสาหกิจ 4 รายของเมืองเซี่ยเหมินที่อยู่ในรายชื่อวิสาหกิจสาธิตนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่อุปทานของประเทศ ได้แก่ บริษัท Xiamen C&D Inc. / Linde Material Handling GmbH / Xiamen ITG Group Co., Ltd. และ Xiamen Xiangyu Co., Ltd. 

ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินมีแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหลายสาขาที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 1 แสนล้านหยวน อาทิ แร่ธาตุ โลหะ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และแพลตฟอร์มห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 1 หมื่นล้านหยวน อาทิ เยื่อกระดาษ ถ่านหิน สารเคมี และวงจรรวม

 

และเมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายจะเป็นเมืองบริการห่วงโซ่อุปทานอันดับ 1 ของจีน และเป็นฐานการพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่อุปทานแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ศูนย์ BIC ขอเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินให้ความสำคัญกับการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจห่วงโซ่อุปทานรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท Xiamen C&D Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจโรงแรม
การท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ห่วงโซ่อุปทาน 3.5 แสนล้านหยวน บริษัท Xiamen Xiangyu Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจโลจิสติกส์มีรายได้ห่วงโซ่อุปทาน 3.6 แสนล้านหยวน และ Xiamen ITG Group Co., Ltd. ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการส่งออกสิ่งทอ โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการทางการเงิน มีรายได้ห่วงโซ่อุปทาน 3.3 แสนล้านหยวน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของไทยในการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญตัวหนึ่งในการวัดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

แหล่งอ้างอิง https://mp.weixin.qq.com/s/UdPE6kbaf16ky8bKih33Ng

http://xm.fjsen.com/2021-07/15/content_30785384.htm

 

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/