• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ยวี่ซีส่งออกสินค้าเกษตรสูงเป็นอันดับหนึ่งของยูนนาน มีวิสาหกิจอาหารสีเขียวยอดขายเกินหลักล้านหยวนกว่า 120 ราย – thaibizchina

ยวี่ซีส่งออกสินค้าเกษตรสูงเป็นอันดับหนึ่งของยูนนาน มีวิสาหกิจอาหารสีเขียวยอดขายเกินหลักล้านหยวนกว่า 120 ราย – thaibizchina

เมืองยวี่ซีถือเป็นเมืองแรกในทั้งหมด 16 เมือง/เขตปกครองตนเองระดับเมืองของมณฑลยูนนานที่เป็นเขตนำร่องการพัฒนาเกษตรสีเขียวระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่การส่งเสริม “อาหารสีเขียว” ตามยุทธศาสตร์ “ไพ่ 3 ใบ” ของมณฑลยูนนานอีกด้วย ปัจจุบัน เมืองยวี่ซีได้เร่งการพัฒนาเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า การแปรรูป และการส่งออกสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นเขตต้นแบบการฟื้นฟูชนบท

เกษตรกรรมของเมืองยวี่ซีได้รับการพัฒนาไปสู่การเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปิดกว้างสู่ภายนอก และมีศักยภาพในการแปรรูป โดยเห็นได้จากการที่เมืองยวี่ซีมีมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ 12,000 หยวน สูงเป็นอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน นอกจากนี้ เมืองยวี่ซียังมีวิสาหกิจที่ได้รับการรับรอง“3 ผลิตภัณฑ์ 1 ดัชนี” (ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ไม่มีอันตราย ผลิตภัณฑ์อาหารสีเขียว ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ และดัชนีสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) จำนวน 138 ราย รวม 338 ผลิตภัณฑ์ สูงเป็นอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน รวมทั้งยังมีวิสาหกิจผู้ผลิตอาหารสีเขียวที่มีรายได้ต่อปีสูงกว่า 100 ล้านหยวนจำนวน 120 ราย ในจำนวนนี้ มี 72 รายที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่รายได้กว่า 20 ล้านหยวน

ทั้งนี้ ในปี 2563 เมืองยวี่ซีมีแปลงเกษตรเพื่อการส่งออกรวม 840,000 หมู่ (ประมาณ 350,000 ไร่) มีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 3,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 18.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.9 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเมืองยวี่ซี และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.4 ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของมณฑลยูนนาน โดยสินค้าเกษตรของเมืองยวี่ซีได้ส่งออกไปยัง 49 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลก

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/i5mHt3nwELpTcoulrdFpwA

ยูนนาน ยวี่ซี เกษตร

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]