• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ส่องความคืบหน้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับแสนล้านหยวน 3 กลุ่มในนครกุ้ยหยาง – thaibizchina

ส่องความคืบหน้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับแสนล้านหยวน 3 กลุ่มในนครกุ้ยหยาง – thaibizchina

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพัฒนาและบริหารบิ๊กดาต้านครกุ้ยหยางเปิดเผยความคืบหน้าของอุตสาหกรรมเป้าหมายระดับแสนล้านหยวน 3 กลุ่มของนครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ได้แก่ บิ๊กดาต้า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งยังคงเติบโตด้วยดีทั้งในทางตัวชี้วัดของอุตสาหกรรม การพัฒนาของบริษัทขนาดใหญ่ และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลกับภาคธุรกิจ โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

  1. กลุ่มอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 มีมูลค่าการลงทุนสะสมรวม 18,364 ล้านหยวนในจำนวนนี้ เป็นมูลค่าการลงทุนของปี 2564 รวม 2,185 ล้านหยวน โดยมีศูนย์บิ๊กดาต้าขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม 11 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคม 3 แห่งของจีน ได้แก่ ไชน่า เทเลคอม (China Telecom) ไชน่า โมบายล์ (China Mobile) และ ไชน่า ยูนิคอม (China Unicom) บริษัทหัวเหวย (Huawei) 2 แห่ง ได้แก่ Huawei Qixing Lake และ Huawei High-end Park รวมถึงบริษัทแอปเปิล (Apple) บริษัทเทนเซ็นต์ (Tencent) บริษัทฟอกซ์คอนน์ (Foxconn) บริษัทจิงตง (JD) ธนาคารประชาชนจีน และบริษัทโครงข่ายไฟฟ้าไชน่าเซ้าเทิร์น (China Southern Power Grid: CSG)
  2. กลุ่มอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบัน นครกุ้ยหยางและเขตเมืองใหม่กุ้ยอันมีบริษัทด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ 67 ราย โดยมีบริษัทชั้นนำที่สำคัญ เช่น บริษัท China Zhenhua Electronics และบริษัท Guizhou Space Appliance รวมกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์บิ๊กดาต้า อุปกรณ์เทอร์มินัล (Terminal) อัจฉริยะและออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (Optoelectronics) ที่สำคัญของมณฑล คาดว่าภายในสิ้นปี 2564 จะมีมูลค่าการผลิตรวม 39,400 ล้านหยวน
  3. กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 รายได้บริการซอฟต์แวร์ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีรายได้ตั้งแต่ห้าล้านหยวนขึ้นไปคิดเป็น 19,928 ล้านหยวน คาดว่าภายในสิ้นปี 2564 จะมีมูลค่าเพิ่มเป็น 38,000 ล้านหยวน ส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่มีมูลค่ารวม 11,640 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 123.3

ในภาพรวมระดับมณฑลกุ้ยโจว ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 รายได้จากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.2 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงเป็นอันดับ 2 ของจีน ขณะเดียวกัน จากการที่ภาครัฐผลักดันให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเข้ากับธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้จนถึงเดือนมิถุนายน 2564 มีบริษัทนำบิ๊กตาต้ามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเกือบ 7,500 แห่ง และมีบริษัทที่ใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Service) 23,000 แห่ง นอกจากนี้ กรมพาณิชย์มณฑลกุ้ยโจวและสำนักงานบริหารการพัฒนาบิ๊กดาต้ามณฑลกุ้ยโจวยังร่วมกันผลักดันการจัดตั้งแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ “อี้หม่ากุ้ยโจว” โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มดังกล่าว 36,000 ราย มีผลิตภัณฑ์กว่า 88,000 รายการ สามารถสร้างรายได้ 7,620 ล้านหยวน นอกจากนี้ กุ้ยโจวยังสร้างแพลตฟอร์มสินค้าเกษตรออนไลน์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในมณฑลซึ่งสามารถสร้างรายได้กว่า 7,000 ล้านหยวน ที่สำคัญ ในแง่ของปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัล มณฑลกุ้ยโจวได้ก่อสร้างสถานีฐาน 5G มากกว่า 30,000 แห่ง และติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงสำหรับการสื่อสารมากกว่า 1,400,000 กิโลเมตร

ที่มา: http://www.gz.xinhuanet.com/2021-08/13/c_1127757084.htm และ https://www.sohu.com/a/483919165_610793

กุ้ยโจว บิ๊กดาต้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]