• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • รู้จักอำเภอหลงหลิงบริเวณชายแดนยูนนาน-เมียนมา พื้นที่ผลิตสมุนไพร “เอื้องสายม่านพระอินทร์” แหล่งใหญ่ของจีน

รู้จักอำเภอหลงหลิงบริเวณชายแดนยูนนาน-เมียนมา พื้นที่ผลิตสมุนไพร “เอื้องสายม่านพระอินทร์” แหล่งใหญ่ของจีน

อำเภอหลงหลิงของเมืองเป่าซานซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนมณฑลยูนนานกับประเทศเมียนมาเป็นพื้นที่ซึ่งเกษตรกรท้องถิ่นส่วนใหญ่เพาะปลูกกล้วยไม้สกุลหวาย “เอื้องสายม่านพระอินทร์” (紫皮石斛: Dendrobium devonianum Paxton) ทั้งโดยวิธีการเลียนแบบธรรมชาติและวิธีการ “เกษตรประณีต” (Intensive Farming) ซึ่งเน้นการสร้างผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากที่สุดและการปลูกซ้ำโดยหลีกเลี่ยงวิธีการที่ทำให้ดินเสื่อมสภาพ ด้วยเหตุนี้ ที่ผ่านมาอำเภอหลงหลิงจึงมิได้เป็นเพียง “เขตต้นแบบอุตสาหกรรมสีเขียวและเศรษฐกิจพึ่งพาป่าแห่งชาติ” “เขตต้นแบบการบำรุงเชิงวัฒนธรรมจีน” “สมาชิกสมาคมพัฒนาอุตสาหกรรมกล้วยไม้สกุลหวายของจีน” “ถิ่นกำเนิดของกล้วยไม้เอื้องสายม่านพระอินทร์ของจีน” และ“ถิ่นกำเนิดของสมุนไพรยูนนาน” แต่ยังได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศอินทรีย์แบบครบวงจรซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม การสร้างสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ตลอดจนการสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชน

การปลูกกล้วยไม้สกุลหวายแบบพึ่งพาป่า นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแล้ว ยังเป็นการรับประกันคุณภาพของผลผลิตด้วย โดยอำเภอหลงหลิงได้ใช้ประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติและสายพันธุ์ที่หลากหลายของกล้วยไม้สกุลหวาย ยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนา “เขาเขียวน้ำใสคือทรัพยากรที่มีค่า” (绿水青山是金山银山) ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งเสริมอุตสาหกรรมตามนโยบาย “หนึ่งอำเภอหนึ่งผลิตภัณฑ์” (一县一业) สร้างแบรนด์กล้วยไม้สกุลหวายเชิงนิเวศสีเขียวที่แข็งแกร่ง

นับจนถึงสิ้นปี 2563 อำเภอหลงหลิงมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ “เอื้องสายม่านพระอินทร์” จำนวน 33,400 หมู่ (ประมาณ 13,916 ไร่) มีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้กว่า 12,000 ครัวเรือน มีปริมาณผลผลิตก้านกล้วยไม้สด 4,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 560 ล้านหยวน โดยปริมาณผลผลิตกล้วยไม้ “เอื้องสายม่านพระอินทร์” ของอำเภอหลงหลิงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 70 ของจีน จนได้รับฉายาเป็น “อำเภอกล้วยไม้เอื้องสายม่านพระอินทร์อันดับหนึ่งของจีน”

ทั้งนี้ มณฑลยูนนานนับเป็นแหล่งสมุนไพรจีนที่สำคัญของจีน โดยมีการค้นพบสมุนไพรจีนมากถึง 6,559 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.4 ของจีน และในจำนวนนี้ เป็นพืชสมุนไพรจีน 6,157 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.4 ของจีนโดยในปี 2562 มณฑลยูนนานมีพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรจีน ทั้งพืชที่เป็นได้ทั้งสมุนไพรและอาหาร 8,726,800 หมู่ (ประมาณ 3,636,166 ไร่) มีปริมาณผลผลิต 949,500 ตัน โดยทั้งพื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต และมูลค่าผลผลิตล้วนครองอันดับหนึ่งของจีน

สำหรับกล้วยไม้ “เอื้องสายม่านพระอินทร์” เป็นพืชสมุนไพรฤทธิ์เย็น มีสรรพคุณบำรุงกระเพาะและไต สามารถรับประทานได้ทั้งสดและแห้งด้วยการเคี้ยวสด คั้นน้ำ ต้ม ชง ปรุงอาหาร และแช่เหล้า เป็นต้น โดยนอกจากพบมากในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแล้ว ยังพบกระจายทั่วไปในประเทศภูฏาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย เมียนมา ไทยและเวียดนาม สำหรับประเทศไทยเองซึ่งมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูกกล้วยไม้อยู่แล้ว ก็อาจพิจารณาส่งเสริมทดลองขยายพันธุ์และเพาะปลูกกล้วยไม้ “เอื้องสายม่านพระอินทร์” ในเชิงพาณิชย์เพื่อส่งออกไปยังจีนต่อไปได้

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2021/08/22/031624892.shtml
http://www.isenlin.cn/sf_E8156601C31B413D9561F623FB6FB10B_209_E18DAE76971.html
https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%AB%E7%9A%AE%E7%9F%B3%E6%96%9B/461580?fr=aladdin#4_2

The post รู้จักอำเภอหลงหลิงบริเวณชายแดนยูนนาน-เมียนมา พื้นที่ผลิตสมุนไพร “เอื้องสายม่านพระอินทร์” แหล่งใหญ่ของจีน appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]