โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

อุตสาหกรรมยาชีวภาพและสุขภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับเมืองเซี่ยเหมิน โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 อุตสาหกรรมดังกล่าวสร้างรายได้กว่า 4.7 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากช่วงเดียวของปี 2563 โดยกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคในหลอดทดลองมีมูลค่าการผลิตมากกว่า 1.8 หมื่นล้านหยวน และการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มีมูลค่ารวม 8.3 พันล้านหยวน

เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 รัฐบาลเซี่ยเหมินออกนโยบายเพื่อส่งเสริมการบ่มเพาะกลุ่มวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูงสาขาการแพทย์และยาชีวภาพมากกว่า 500 แห่ง เช่น เพิ่มเงินสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกของยาตัวใหม่จาก 6 ล้านหยวนเป็น 34 ล้านหยวน จัดตั้งกองทุนจำนวน 17 ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อปรับปรุงตัวยา (Improved Medicine) ให้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมยาชีวภาพสูงสุดถึง 65 ล้านหยวน ทั้งนี้ รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินตั้งเป้าหมายการผลิตของอุตสาหกรรมยาชีวภาพมูลค่า 1.5 แสนล้านหยวนภายในปี 2568

ศูนย์ BIC ขอเพิ่มเติมว่า อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการวิจัยค้นคว้ายาตัวใหม่ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เมืองเซี่ยเหมิน
มุ่งส่งเสริมการพัฒนา ไทยสามารถพิจารณาความร่วมมือกับบริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในทางการแพทย์และสุขภาพของเมืองเซี่ยเหมิน ทั้งนี้ เมืองเซี่ยเหมินเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ยาที่มีศักยภาพหลายแห่ง เช่น บริษัท Anbio Xiamen Biotechnology Co., Ltd. ซึ่งมีการศึกษาวิจัยผลข้างเคียงจากวัคซีนโควิด-19 และเป็นผู้ผลิตชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีกำลังการผลิตจำนวน 6-9 ล้านชุดตรวจต่อวัน บริษัทผู้ผลิตฟิล์มทางการแพทย์ บริษัทผู้ผลิต Coenzyme Q10 และบริษัทผู้ผลิตรากฟันเทียมออร์โธปิดิกส์ อาทิ Xiamen Kingdomway Group / Xiamen Amoytop Biotech Co., Ltd. / Double Medical Technology Inc.

แหล่งอ้างอิง http://news.xmnn.cn/xmnn/2020/06/24/100743189.shtml

https://www.chinafair.org.cn/#/NewsCenterLatestDetail?name=%E6%9C%80%E6%96%B0%E5%8A%A8%E6%80%81&id=43712

https://finance.sina.com.cn/roll/2020-06-08/doc-iirczymk5876669.shtml?tj=none&tr=9

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/