โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมืองเซี่ยเหมินเป็นฐานการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) ที่สำคัญแถบชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของจีน โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมวงจรรวมของเซี่ยเหมินประสบความสำเร็จในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และคาดว่ามูลค่าการผลิตทางอุตสาหกรรมวงจรรวมของเมืองเซี่ยเหมินจะแตะ 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 ขณะที่อุตสาหกรรมวงจรรวมของเขตไห่ชาง เมืองเซี่ยเหมินจะมีมูลค่าการผลิตกว่า 5 หมื่นล้านหยวน ทั้งนี้ เขตไห่ชางเป็นพื้นที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมวงจรรวมของเซี่ยเหมิน โดยเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2564 เขตไห่ชางได้จัดงานประชุมสุดยอดวงจรรวมจุลภาคประจำปี 2564 เพื่อกำหนดทิศทางนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมวงจรรวมของจีนในอนาคต โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ วิสาหกิจวงจรรวม สถาบันการลงทุน และมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

ศูนย์ BIC ขอเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเซี่ยเหมินมีมูลค่าการผลิต 4.36 หมื่นล้านหยวน ซึ่งในจำนวนนี้ มูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมวงจรรวมอยู่ที่ 2.66 หมื่นล้านหยวน ซึ่งเติบโตสูงขึ้นตามความต้องการใช้งานของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 ขณะที่รายได้รวมของสวนอุตสาหกรรมวงจรรวมเขตไห่ชางมีมูลค่ากว่า 800 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 460 เมื่อเทียบปีก่อนหน้า เนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านนโยบาย เงินทุนและเทคโนโลยีจากรัฐบาลเซี่ยเหมิน โดยคาดว่าในปี 2564 สวนอุตสาหกรรมวงจรรวมเขตไห่ชางจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 4-5 พันล้านหยวน เขตไห่ชางจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสนับสนุนศักยภาพผู้ประกอบการจากภาครัฐเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนชิปวงจรรวมที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

แหล่งอ้างอิง http://xm.fjsen.com/2021-06/29/content_30770260.htm

https://www.163.com/dy/article/G70MI8GH0511RIVP.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/