โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

รัฐบาลฝูเจี้ยนให้ความสำคัญกับการพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยพืชธรรมชาติ โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนสนับสนุนบริษัท Xiamen Changsu Industry Co., Ltd. ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่ของเมืองเซี่ยเหมินในการจัดตั้งฐานการผลิตวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้ และฐานการผลิตสารประกอบที่เกี่ยวข้องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจอำเภอเจี้ยนหนิง เมืองซานหมิง ด้วยเงินทุนมากกว่า 30 ล้านหยวน โดยตั้งเป้าหมายกำลังการผลิตวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้และสารประกอบกว่า 10,000 ตันต่อปี ทั้งนี้ บริษัท Xiamen Changsu Industry Co., Ltd. ได้ผลิตฟิล์มพลาสติกชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงของใช้ในบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ เครื่องครัว กล่องอาหาร ซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% อาทิ เส้นใยจากไม้ไผ่ ปัจจุบัน บริษัทมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฟิล์ม Biaxially Oriented Polylactic Acid (BOPLA) ซึ่งเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพทำมาจากพืชมีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์โดยการหมักในสภาพธรรมชาติ เมื่อถูกกำจัดฟิล์ม BOPLA จะถูกเปลี่ยนเป็นสารชีวมวลและน้ำปราศจากสารพิษและสามารถย่อยสลายภายในระยะเวลาครึ่งปี ซึ่งใช้เวลาสั้นกว่าพลาสติกทั่วไปถึง 400 ปี ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนตั้งเป้าหมายจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอื่น ๆ สำหรับผลิตวัสดุชีวภาพในอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมถึงในอุตสาหกรรมสิ่งทอและบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ทดแทนพลาสติกในอนาคต

โอกาสของไทย ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในจีน อาทิ บริษัทสายการบิน และซุปเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ และยังมีการพิมพ์รหัส QR บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ซื้อทราบข้อมูลการย่อยสลายตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BGC และการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวัน โดยที่การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต EEC ดังนั้น บริษัทจิ่นเหิงชางฯ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของไทยในการสำรวจความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวิจัยวัสดุชีวภาพเส้นใยพืชธรรมชาติในอนาคต

แหล่งอ้างอิง http://www.fjjn.gov.cn/zwgk/tzgg/gggs/201912/P020191226369766861750.pdf

http://www.fj.chinanews.com/news/fj_dsfc/2021/2021-05-21/484689.html

http://fjnews.fjsen.com/2021-06/10/content_30751976.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/