เมื่อเร็ว ๆ นี้ มณฑลกุ้ยโจวประกาศนโยบายวางแนวทางการพัฒนารูปแบบใหม่ แผนงานอุตสาหกรรม ภารกิจสำคัญ และมาตรการคุ้มครอง สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูงของมณฑล โดยกุ้ยโจวนับเป็นมณฑลแรกของจีนที่กำหนดนโยบายลักษณะนี้เพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจและดึงดูดโครงการชั้นนำให้เข้ามาลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมแบบครบวงจรในมณฑล

ทั้งนี้ กุ้ยโจวได้ประกาศตั้ง “คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียม” รวมทั้งจัดทำสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมนี้และมุ่งเป็นฐานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่สำคัญ

อนึ่ง แบตเตอรี่ลิเธียมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับรถยนต์พลังงานใหม่และการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมี โดยขณะนี้อุตสาหกรรมวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมของกุ้ยโจวได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ กุ้ยโจวยังมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมหลายชนิดที่ครองส่วนแบ่งสำคัญในตลาดระดับประเทศของจีน

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2021-08/04/c_649667.htm

กุ้ยโจว แบตเตอรี่ลิเธียม พลังงาน

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/