• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • กุ้ยโจวประกาศชุดนโยบายกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เน้นปรับสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจพร้อมช่วยเหลือผู้เล่น รายเล็ก – thaibizchina

กุ้ยโจวประกาศชุดนโยบายกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว เน้นปรับสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจพร้อมช่วยเหลือผู้เล่น รายเล็ก – thaibizchina

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปมณฑลกุ้ยโจวได้ประกาศชุดนโยบายและมาตรการจำนวน 13 รายการ เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของมณฑล มีสาระสำคัญเน้นดึงดูดผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาด ยกระดับศักยภาพของผู้เล่นรายเดิม ยกระดับรูปแบบธุรกิจ ปรับปรุงคุณภาพด้านบริการ ตลอดจนพลิกฟื้นโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายหรือมีประสิทธิภาพต่ำ

ในประเด็นการกระตุ้นผู้เล่นในตลาดการท่องเที่ยวนั้น มณฑลกุ้ยโจวจะขยายเงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นภาษีสำหรับผู้เสียภาษีรายเล็กในภาคการท่องเที่ยวจากเงินได้เดือนละ 100,000 หยวนเป็นเดือนละ 150,000 หยวน ขณะเดียวกันก็จะออกนโยบายกำหนดสิทธิพิเศษและลดหย่อนภาษีให้แก่วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจของบุคคลธรรมดา

ในทางกลับกัน สำหรับวิสาหกิจภาคการท่องเที่ยวรายใหม่ที่มีเงินได้รายปีมากกว่า 20 ล้านหยวน มณฑลกุ้ยโจวก็จะมอบเงินให้เปล่ามูลค่า 100,000 หยวนจำนวนหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ มณฑลจะให้การสนับสนุนวิสาหกิจภาคการท่องเที่ยวของมณฑลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมจัดทำรายชื่อวิสาหกิจภาคการท่องเที่ยวชั้นนำ 8 รายของมณฑลในทุกปีเพื่อประกอบการพิจารณาให้เงินอุดหนุน

ทั้งนี้ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) มณฑลกุ้ยโจวจะพัฒนา “กลุ่มเมืองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” โดยจะให้การอุดหนุนทางนโยบายและการเงินแก่เมืองเหล่านี้ ที่สำคัญ มณฑลจะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นเมืองโดยพัฒนา “กลุ่มอาคาร ช่วงตึก และแบรนด์ที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม” ตลอดจนจะจัดทำรายชื่อหมู่บ้านชั้นนำระดับมณฑลสำหรับการท่องเที่ยวชนบทในทุกปี

ในประเด็นการปรับปรุงคุณภาพด้านบริการ มณฑลกุ้ยโจวจะเสริมสร้างระบบบริหารราคาตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็จะปรับปรุงพลวัตด้านราคาและกลไกปรับเปลี่ยนราคาของภาคการท่องเที่ยวในมณฑล

ท้ายที่สุด ในการพลิกฟื้นโครงการที่มีผลการดำเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายหรือมีประสิทธิภาพต่ำ มณฑลกุ้ยโจวจะเร่งกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของโครงการเหล่านี้เพื่อสร้างประโยชน์ในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวของมณฑลให้มากที่สุด ขณะเดียวกัน มณฑลก็จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นสำหรับใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในมณฑล

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2021-08/03/c_648872.htm

จีน กุ้ยโจว ท่องเที่ยว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]