• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • อำเภอเต๋อฮั่ว – 1 ใน 3 เมืองโบราณแห่งเซรามิกของจีนและแหล่งกำเนิดเซรามิกขาวของโลก

อำเภอเต๋อฮั่ว – 1 ใน 3 เมืองโบราณแห่งเซรามิกของจีนและแหล่งกำเนิดเซรามิกขาวของโลก

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

รัฐบาลเมืองเต๋อฮั่วกำลังผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเซรามิกภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เซรามิกขาวของเต๋อฮั่วเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับนานาชาติ โดยในปี 2563 มูลค่าการผลิตเซรามิกคิดเป็น 4.03 หมื่นล้านหยวน และมีมูลค่าตราสินค้าเซรามิก 1.1 แสนล้านหยวน

อำเภอเต๋อฮั่ว เมืองเฉวียนโจว เป็น 1 ใน 3 เมืองโบราณที่เป็นแหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมเซรามิกของจีน ได้แก่ เมืองเฉวียนโจว (มณฑลฝูเจี้ยน) เมืองจิ่นเต๋อเจิ้น (มณฑลเจียงซี) และเมืองหลีหลิ่น (มณฑลหูหนาน) เครื่องเซรามิกของเต๋อฮั่วมีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือ เป็นการแกะสลักบนเซรามิกสีขาวอย่างปราณีตงดงาม ทำให้เครื่องเซรามิกของเต๋อฮั่วกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน รวมทั้งได้รับเลือกให้เป็นเครื่องเซรามิกสำหรับงานเลี้ยงรับรองระหว่างประเทศในช่วงการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งที่ 9 ณ เมืองเซี่ยเหมิน

อุตสาหกรรมเซรามิกของเต๋อฮั่วมีห่วงโซ่การผลิตที่มีความสมบูรณ์ มีวิสาหกิจในสาขาเซรามิกกว่า 3,000 แห่ง เป็นแหล่งการผลิตเซรามิกที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศ โดยกว่าร้อยละ 80 ของผลิตภัณฑ์เซรามิกของเต๋อฮั่วเป็นสินค้าส่งออกไปยัง 190 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ อำเภอเต๋อฮั่วยังมีเขตทดสอบคุณภาพ ระบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ก้าวหน้าและมีกำลังการผลิตสูง โดยมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเซรามิกกว่า 300 แห่ง ฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเซรามิกผ่านหลักสูตรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำ อาทิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศิลปะและหัตถกรรมเฉวียนโจว และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคเต๋อฮั่ว

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกของเต๋อฮั่วกลายเป็นฐานอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน เซรามิกเต๋อฮั่วครองส่วนแบ่งตลาดการจำหน่ายออนไลน์จำนวนมากและเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ “Top 100 E-commerce Counties” ของ Alibaba และอีคอมเมิร์ซ 20 อันดับแรกของแพลตฟอร์ม JD ในปี 2560

โอกาสของไทย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ลดลงทั่วโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมเซรามิกและการส่งออกเซรามิกของไทยในภาพรวม ซึ่งขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น ไทยจึงสามารถสำรวจความร่วมมือกับบริษัทเซรามิก
รายใหญ่ของอำเภอเต๋อฮั่ว อาทิ Dehua Tongxin Ceramic Co., Ltd. และ Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. เพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเซรามิกในประเทศไทยซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกของไทยให้มีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

แหล่งอ้างอิง เว็ปไซต์อำเภอเต๋อฮั่ว http://www.dehua.gov.cn/tcwh/dhtcgk/

เว็ปไซต์ข่าวมณฑลฝูเจี้ยน http://fjnews.fjsen.com/2021-03/10/content_30666208.htm

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]