โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชิปเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ชิป ซึ่งเป็นอุปทานสำคัญในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมทางทหาร ยานยนต์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ

ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินใช้ความได้เปรียบจากการเป็นที่ตั้งของวิสาหกิจสาขาการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของจีน อาทิ บริษัท Admiral Overseas Corporation (AOC) สาขาเซี่ยเหมิน บริษัท Yealink และบริษัท Silan Microelectronics สาขาเซี่ยเหมิน เร่งสร้างอุปทานชิปเพื่อลดผลกระทบในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเปิดสายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน รัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินได้ออกมาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเซมิคอนดักเตอร์ อาทิ มาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว จนถึงเดือนมิถุนายนปี 2564 สำนักงานภาษีเมืองเซี่ยเหมินได้ดำเนินการคืนเงินภาษีสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตของวิสาหกิจแล้วกว่า 715 ล้านหยวน

ในปี 2563 บริษัท Silan Microelectronics มีกำลังการผลิตชิปไอซีเฉลี่ย 220,000 ชิ้นต่อเดือน และยังเป็นผู้นำร่องการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน อาทิ เทคโนโลยีผลิตชิปพลังงานสีเขียว การผลิตเซ็นเซอร์ MEMS การผลิตไฟ LED การแสดงผลหน้าจอ เทคโนโลยีโมดูลพลังงานอัจฉริยะแรงดันสูง และการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นชิ้นส่วนในแผงวงจรของสถานีกระจายสัญญาณ 5G รถยนต์ที่ใช้พลังงานแบบใหม่ และระบบส่งไฟฟ้าแรงดันสูง ขณะที่ บริษัท Yealink ทำรายได้จากการจำหน่ายกว่า 2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.64 และผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการจำหน่ายมากกว่า 140 ทั่วโลก

โอกาสของไทย ปัจจุบัน ไทยยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าชิปจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง วิสาหกิจเซมิคอนดักเตอร์เมืองเซี่ยเหมินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการไทยในการขยายพันธมิตรและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตชิป ซึ่งจะช่วยลดความตึงตัวของอุปทานที่ต้องอาศัยชิปเป็นส่วนประกอบและสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทานชิปในภาพรวม รวมถึงเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
ในอนาคต

แหล่งอ้างอิง https://view.inews.qq.com/k/20210510A0471S00

https://www.yealink.com.cn/news/375

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/