• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • เมืองจางโจวลงทุน 1.3 พันล้านหยวนเพื่อก่อสร้างฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน – thaibizchina

เมืองจางโจวลงทุน 1.3 พันล้านหยวนเพื่อก่อสร้างฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในจีน – thaibizchina

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 บริษัท China Three Gorges Corporation (CTG) ซึ่งเป็นวิสาหกิจสาขาการพัฒนาพลังงานน้ำและผลิตพลังงานสะอาดรายใหญ่ของจีนได้ร่วมกับบริษัท Mingyang Smart Energy Group Co., Ltd. วิสาหกิจด้านการพัฒนากังหันลมสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าชั้นนำของจีน เริ่มการก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่เมืองจางโจว โดยแบ่งเป็นการก่อสร้างสวนอุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งแห่งใหม่ด้วยเงินทุน 1 หมื่นล้านหยวน และฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในจีนด้วยเงินทุน 1.2 พันล้านหยวน คาดว่า ภายหลังการก่อสร้างเสร็จสิ้น สวนอุตสาหกรรมพลังงานลมนอกชายฝั่งจะสร้างรายได้กว่า 3 หมื่นล้านหยวนต่อปี ทั้งนี้ จนถึงสิ้นปี 2563 กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง (Installed Capacity) จากพลังงานสะอาดของมณฑลฝูเจี้ยนสะสมสูงกว่า 36 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 55.9 ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของฝูเจี้ยน ซึ่งในจำนวนนี้มีการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานลมสะสมกว่า 5 ล้านกิโลวัตต์

ศูนย์ BIC ขอเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน รัฐบาลฝูเจี้ยนให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งพลังงานหมุนเวียนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปฝูเจี้ยนได้ประกาศรายชื่อโครงการก่อสร้างสำคัญประจำปี 2564 ซึ่งมีโครงการเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 101 โครงการ รวมเป็นเงินลงทุนทั้งหมดกว่า 6.52 แสนล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 15 ของเงินลงทุนในโครงการก่อสร้างสำคัญทั้งหมดในปี 2564 โดยที่การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ อย่างไรก็ดี ไทยยังมีโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมกังหันผลิตไฟฟ้า อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบกังหันลม และอุตสาหกรรมการติดตั้งและบำรุงรักษา ซึ่งมีโอกาสเติบโตอยู่อีกมาก เมืองจางโจวจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ประกอบการไทยสามารถพิจารณาขยายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ที่ไทยกำลังผลักดันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานที่ยั่งยืน

แหล่งอ้างอิง http://www.fj.xinhuanet.com/yuanchuang/2021-05/14/c_1127444364.htm

https://finance.sina.com.cn/roll/2021-04-24/doc-ikmyaawc1550366.shtml

http://www.escn.com.cn/news/show-1194963.html

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]