เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ศูนย์บริการพัฒนาบิ๊กดาต้าของเขตเมืองใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจว เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลคลาวด์ของบริษัทหัวเหว่ย (Gui’an Huawei Cloud Data Center) เฟสแรกว่าอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายและใกล้เสร็จสมบูรณ์ ยกเว้นบางอาคารที่อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน คาดว่าโดยรวมจะแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้

โครงการศูนย์ข้อมูลคลาวด์บริษัทหัวเหว่ยที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่กุ้ยอันเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ถือเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกของบริษัทหัวเหว่ย มีขนาดพื้นที่ 1,251 หมู่ (ประมาณ 521 ไร่) และมีพื้นที่อาคาร 480,000 ตารางเมตร โดยก่อสร้างเป็นกลุ่มอาคารหลากหลายสีสไตล์ “เมืองยุโรป” รวมถึงมีทะเลสาบเทียมรอบกลุ่มอาคารที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองราวกับโลกแห่งเทพนิยาย

ศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะทำหน้าที่หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ศูนย์บริหารงานและจัดเก็บข้อมูลของบริษัทหัวเหว่ยในประเทศจีน ฐานวิศวกรและซ่อมบำรุงเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับทั่วโลก และศูนย์ฝึกอบรมภายในและฐานฝึกการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวยังติดตั้งเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลหลายแสนเครื่องเพื่อบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริษัทหัวเหว่ย คลาวด์สำหรับผู้บริโภค (Consumer cloud) และคลาวด์สาธารณะ (Public cloud)

ที่มา: https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/2645846213/9db468c502000v3p6?from=tech

กุ้ยโจว คลาวด์ บิ๊กดาต้า

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/