ปี 2564 ครึ่งแรก นำเข้า-ส่งออกกุ้ยโจวโตแรงติดอันดับ 4 ของจีน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานศุลกากรนครกุ้ยหยางเปิดเผยสถิติการนำเข้า-ส่งออกของมณฑลกุ้ยโจวในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งมีมูลค่า 32,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 69.7 นับเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงเป็นอันดับ 4 ของจีน แบ่งเป็นการนำเข้า 7,370 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 120 และการส่งออก 25,240 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.3 โดยมีจุดเด่น 5 ด้าน ได้แก่

  1. การค้าต่างประเทศทั่วไปเติบโตอย่างมาก โดยขยายตัวร้อยละ 55.7 และมีสัดส่วนถึงร้อยละ 77.6 ของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ การแปรรูปเพื่อการส่งออกมีสัดส่วนร้อยละ 12.2 ของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมดของมณฑล
  2. การนำเข้า-ส่งออกผ่านเขตปลอดอากรหรือเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Area) ยังคงเติบโตด้วยดี โดยเขตปลอดอากร 3 พื้นที่ของมณฑลซึ่งประกอบด้วย เขตปลอดอากรนครกุ้ยหยาง เขตปลอดอากรเมืองใหม่กุ้ยอัน และเขตปลอดอากรเมืองจุนอี้ มีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกรวมกันอยู่ที่ 3,340 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นถึง 1.4 เท่า และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.2 ของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของมณฑล
  3. การค้ากับ 6 คู่ค้าหลัก ได้แก่ ฮ่องกง อาเซียน ออสเตรเลีย ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยฮ่องกงยังคงเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 มีมูลค่าการค้าทวิภาคี 13,260 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 96 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.7 ของมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกของมณฑล
  4. สินค้านำเข้ากลุ่มดั้งเดิมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมณฑลนำเข้าแร่เหล็ก 1,230,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า แร่แมงกานีส 695,000 ตัน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า กำมะถัน 563,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.9 และยางพารา 49,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 36
  5. สินค้าส่งออกกลุ่มดั้งเดิม เช่น ปุ๋ยเคมี และยางล้อรถ รวมถึงสินค้ากลุ่มใหม่ที่มีความโดดเด่นของมณฑล เช่น ใบชา และกีตาร์ เติบโตอย่างมาก โดยมณฑลส่งออกปุ๋ยเคมี 3,540 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 1.3 เท่า ยางล้อรถ 640 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ใบชา 360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.6 และกีตาร์ 120 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.4 เท่า

ที่มา: https://wb.gywb.cn/epaper/gywb/html/2021-07/21/content_10270.htm#article

กุ้ยโจว นำเข้า ส่งออก การค้าต่างประเทศ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]