เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์จีนประกาศพัฒนาให้กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครกว่างโจว นครเทียนจิน และนครฉงชิ่งเป็นศูนย์การบริโภคระหว่างประเทศ

นายหวัง เหวินเทา รมว.พณ.จีนกล่าวว่า (1) มาตรการดังกล่าวเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและ ครม.จีน เพื่อดึงดูดสินค้าและบริการคุณภาพระดับสากล ตลอดจนเร่งพัฒนาแบรนด์ท้องถิ่น ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบใหม่ (2) แผนการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการบริโภคระหว่างประเทศได้รับการระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติห้าปีฉบับที่ 14 (2021-2025) และเป้าหมายระยะยาวตลอดปี 2035 ของจีนและ (3) กระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยแผนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ รัฐบาลจีนน่าจะเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในช่วงปลายปี 2564

แผนงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศ และส่งเสริมการสร้างศูนย์การค้าระดับนานาชาติขนาดใหญ่ในจีน เพื่อแข่งขันกับเมืองในต่างประเทศ เช่น กรุงโตเกียว เมืองดูไบ กรุงลอนดอน และนครนิวยอร์ก เพื่อที่ผู้บริโภคจีนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศอีกต่อไป ทั้งนี้ จีนในฐานะประเทศที่มี GDP ต่อหัวเกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการบริโภคใน GDP ซึ่งยั่งยืนกว่าการลงทุน

นอกจากนี้ เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2562 นครฉงชิ่งมีการตั้งเป้าดึงดูดแบรนด์ต่างประเทศและสร้างศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสำหรับภูมิภาคกลางและตะวันตกของจีน และเพิ่มสัดส่วนการบริโภคใน GDP ให้เกินร้อยละ 55 ภายในปี 2565 และมากกว่าร้อยละ 60 ภายในปี 2568 และคาดว่า จะมียอดค้าปลีกทะลุ 1.1 ล้านล้านหยวน ภายในปี 2565

 

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลาย เศรษฐกิจและกำลังซื้อยังไม่พื้นตัว ผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดต่างประเทศ อาจลองพิจารณาส่งออกสินค้าไปตลาดประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศแรก ที่สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เร็วที่สุดหลังการแพร่ระบาดฯ นอกจากนี้ มาตรการดังกล่าวของจีนยังเปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการมาประกอบการพิจารณาดำเนินแผนธุรกิจ อาทิ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้า กำลังซื้อของคนในพื้นที่ รวมถึงการเลือกพื้นที่จัดจำหน่ายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ Chongqing Municipal People’s Government  (เข้าถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564)
http://www.cq.gov.cn/ywdt/jrzq/202107/t20210720_9489121.html

ภาพประกอบ : เว็บไซต์ www.freepik.com
<a href=’https://www.freepik.com/photos/business’>Business photo created by onlyyouqj – www.freepik.com</a>

The post นครฉงชิ่งได้รับเลือกเป็น 1 ใน 5 นคร ที่จีนประกาศพัฒนาให้เป็นศูนย์การบริโภคระหว่างประเทศ appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/