เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในช่วงการแถลงข่าวสถานการณ์การดำเนินงานทางการเงินของมณฑลหูหนาน มีการเปิดเผยถึงพัฒนาการด้านการประยุกต์ใช้เงินหยวนดิจิทัลของนครฉางซาว่า จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นครฉางซาซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นเมืองนำร่องการใช้หยวนดิจิทัลเมื่อปลายปี 2563 มีประชาชนสนใจเปิดใช้กระเป๋าเงินหยวนดิจิทัลส่วนบุคคลแล้ว 2.58 ล้านคน และกระเป๋าเงินหยวนดิจิทัลนิติบุคคลหรือหน่วยงาน 130,000 หน่วย โดยดำเนินธุรกรรมเงินหยวนดิจิทัล 5.34 ล้านรายการ รวมมูลค่า 2,300 ล้านหยวน

ทั้งนี้ นายโอ เจียปอ ผู้อำนวยการฝ่ายเงินตราและทองคำของธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China) สาขานครฉางซา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สถาบันการเงิน 8 แห่งในนครฉางซา ซึ่งได้แก่ ธนาคารกลางจีนสาขานครฉางซา ธนาคารเพื่อการเกษตร (Agricultural Bank of China) สาขามณฑลหูหนาน ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) สาขามณฑลหูหนาน ธนาคารเพื่อการก่อสร้าง (China Construction Bank) สาขามณฑลหูหนาน ธนาคารเพื่อการสื่อสาร (Bank of Communications) สาขามณฑลหูหนาน และธนาคารออมสินและไปรษณีย์ (Postal Savings Bank of China) สาขามณฑลหูหนาน ได้ร่วมกันสร้างจุดทดลองการประยุกต์ใช้เงินหยวนดิจิทัลในสถานที่ต่าง ๆ 26 ประเภท เช่น ร้านค้าปลีก โรงอาหาร และขนส่งมวลชน โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการชำระเงินด้วยหยวนดิจิทัลกว่า 70,000 แห่ง นอกจากนี้ นครฉางซายังเป็นผู้นำลำดับต้น ๆ ที่ให้การสนับสนุนการประยุกต์ใช้เงินหยวนดิจิทัลกับสถานบริการเพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น สถานีบริการน้ำมันและแก๊ซ ร้านค้าปลีกอัจฉริยะ และหน่วยงานอุดหนุนเงินทุนทางการเกษตร

สำหรับแผนงานประยุกต์ใช้เงินหยวนดิจิทัลในลำดับถัดไป นครฉางซาจะดำเนินโครงการนำร่องสำหรับกลุ่มคนพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงมุ่งเน้นดำเนินโครงการนำร่องเพื่อส่วนรวมมากขึ้น เช่น สาธารณูปโภค การขนส่งสาธารณะ และแพลตฟอร์มสาธารณะ

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/2021-07/20/c_1127672805.htm

จีน ฉางซา หูหนาน หยวนดิจิทัล

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/