ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มณฑลยูนนานมีผู้โดยสารรถไฟ 26.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 53.6 และฟื้นตัวกลับสู่ระดับร้อยละ 82.9 ของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19

ในจำนวนนี้ เส้นทางรถไฟคุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียงมีผู้โดยสาร 5.407 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 20.9 เส้นทางรถไฟคุนหมิง-ยวี่ซี-เหอโข่วมีผู้โดยสาร 2.863 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 35.4 และเส้นทางรถไฟคุนหมิง-ฉวี่จิ้ง-เซวียนเหวยมีผู้โดยสาร 2.925 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 27.2 ขณะที่เส้นทางรถไฟต้าหลี่-หลินชางที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีผู้โดยสาร 1.967 ล้านคน

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแง่มุมของห้วงเวลาพบว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนปี 2564 มณฑลยูนนานมีผู้โดยสารรถไฟ 5.411 ล้านคน โดยมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดของจีนเมื่อเทียบกับปี 2563

ทั้งนี้ แม้มณฑลยูนนานจะเริ่มใช้งานรถไฟความเร็วสูงเป็นมณฑลสุดท้ายในตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยในช่วงแรกประกอบด้วยเส้นทางคุนหมิง-กุ้ยหยาง-เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง-หนานหนิง-กว่างโจว และคุนหมิง-ยวี่ซี แต่หลังจากนั้น การก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในมณฑลยูนนานก็มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศอย่างเส้นทางรถไฟจีน-ลาว (คุนหมิง-สิบสองปันนา-โม่ฮาน-บ่อเต็น-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์) ซึ่งจะเปิดใช้งานในช่วงปลายปี 2564 และเส้นทางรถไฟจีน-เมียนมา (คุนหมิง-รุ่ยลี่) ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานในปี 2566

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2021/07/19/031560737.shtml

ยูนนาน รถไฟ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/