เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสถิติมณฑลยูนนานเปิดเผยดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของมณฑลในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งมี GDP มูลค่า 1,274,068 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเที่ยบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราการขยายตัวเฉลี่ย 2 ปีอยู่ที่ร้อยละ 6.1 ในจำนวนนี้ ภาคการเกษตรมีมูลค่า GDP 114,648 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 ภาคอุตสาหกรรมมีมูลค่า GDP 449,632 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 และภาคการบริการมีมูลค่า GDP 709,788 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9

ดัชนีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจดังกล่าวสะท้อนว่าเศรษฐกิจของมณฑลยูนนานมีการฟื้นตัวแบบก้าวกระโดด เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมสามารถกลับมาขับเคลื่อนเต็มกำลัง มีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น กำลังการบริโภคได้รับการปลดปล่อยอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีแนวโน้มเติบโตที่ดี

สำหรับภาคอุตสาหกรรมพบว่า อุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า ขยายตัวร้อยละ 51 อุตสาหกรรมผลิตและอุปทานพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ขยายตัวร้อยละ 20.1 อุตสาหกรรมผลิตยาขยายตัวร้อยละ 14.7

สำหรับภาคการบริการ มณฑลยูนนานมีมูลค่าการค้าปลีก 514,312 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 แบ่งเป็นการบริโภคในเขตเมือง 448,039 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 และการบริโภคในเขตชนบท 66,273 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.6 ในกรณีแบ่งตามประเภทการบริโภค พบว่า เป็นการซื้อสินค้า 443,126 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2 และการบริโภคในร้านอาหารและเครื่องดื่ม 71,186 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2

ขณะที่การนำเข้า-ส่งออกของมณฑลยูนนานในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 มีมูลค่า 149,336 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 58.4 และเพิ่มขึ้นจากในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 56.2 โดยแบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 82,084 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 116.8 และมูลค่าการนำเข้า 67,251 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2021/07/19/031561042.shtml

จีน ยูนนาน GDP

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/