เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไป๋เฮ่อทานได้เริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 1 ล้านกิโลวัตต์ หมายเลข 1 และหมายเลข 14 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข 15 ก็ได้ผ่านการทดสอบและเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้ว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไป๋เฮ่อทานตั้งอยู่บนแม่น้ำจินซาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแยงซี ระหว่างมณฑลยูนนานกับมณฑลเสฉวน โดยเป็นโครงการพลังงานสำคัญระดับชาติของจีน และเป็นโครงการหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ไฟฟ้าภาคตะวันตก ส่งไปภาคตะวันออก” ใช้งบประมาณก่อสร้าง 220,000 ล้านหยวน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 16 ล้านกิโลวัตต์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีนรองจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสามผาหรือ “ซานเสียต้าป้า” ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 1 ล้านกิโลวัตต์ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังการผลิตต่อเครื่องสูงที่สุดในโลก จำนวน 16 เครื่อง คาดว่าจะติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ 62,400 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เท่ากับช่วยลดการใช้ถ่านหินได้ปีละ 19.68 ล้านตัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ปีละ 51.6 ล้านตัน

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2021/07/18/031560216.shtml
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1703819440607749125&wfr=spider&for=pc

จีน ยูนนาน เขื่อน ไฟฟ้า พลังน้ำ

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/