สำนักข่าวของรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจของมณฑลในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งมีมูลค่า GDP 907,547 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 12.1 และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 13.8 ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจของกุ้ยโจวยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยแบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม 105,496 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ภาคอุตสาหกรรม 321,448 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 และภาคบริการ 480,603 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3

ในด้านการท่องเที่ยว มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวม 327 ล้านคน/ครั้ง และมียอดรายได้จากการท่องเที่ยว 311,270 ล้านหยวน

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 โดยการลงทุนในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61.7 และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ส่วนการลงทุนในภาคบริการกลับลดลงร้อยละ 3.6

การนำเข้า-ส่งออกขยายตัวอย่างมาก โดยมีมูลค่า 32,610 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.7 แบ่งเป็นการนำเข้า 7,373 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.4 และการส่งออก 25,237 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.3

สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงร้อยละ 0.3 นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบสิบปี โดยดัชนี CPI ของสินค้าอุปโภคบริโภค 8 ประเภทลดลงทั้งหมดยกเว้นสินค้าคมนาคมและการสื่อสาร ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6  ทั้งนี้ สินค้าที่มีอัตราการลดลงของดัชนี CPI มากที่สุด ได้แก่ เสื้อผ้า ลดลงร้อยละ 2.0 รองลงมา ได้แก่ สินค้าในชีวิตประจำวัน อาหาร ที่อยู่อาศัย สินค้าด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ต่างลดลงร้อยละ 0.6 ส่วนเวชภัณฑ์และสินค้าเพื่อสุขภาพ ลดลงร้อยละ 0.5

ที่มา: https://epaper.gywb.cn/epaper/gyrb/html/2021-07/17/content_10978.htm#article

กุ้ยโจว เศรษฐกิจ จีดีพี

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/