เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติลำแรกของประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เดินทางโดยระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เดินทางออกจากโรงต่อเรือเมืองชิงต่าว เพื่อทำการทดสอบในศูนย์ทดสอบใกล้กับ Blue Silicon Valley เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว

เรือบรรทุกดังกล่าว มีชื่อว่า “จื้อเฟย (Zhifei)” โดยมีความยาว 117.15 เมตร กว้าง (moulded breadth) 17.32 เมตร สูง (moulded depth) 9.9 เมตร และมีความเร็วตามออกแบบ 12 นอต มีน้ำหนักบรรทุก ประมาณ 8,000 ตัน และสามารถเดินเรือต่อครั้ง 4,500 ไมล์ทะเล (8,334 กิโลเมตร) โดยสถาบันวิทยาศาสตร์การขนส่งทางน้ำของกระทรวงคมนาคมเป็นผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี บริษัท Navigation Brilliance (Qingdao) Technology Co., Ltd. เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการก่อสร้าง และบริษัท Shandong Port Shipping Group Co., Ltd. เป็นผู้รับผิดชอบด้านดำเนินธุรกิจของเรือบรรทุกดังกล่าว

ความสามารถที่โดดเด่นของ “จื้อเฟย” มี 3 อย่าง ได้แก่ การขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ การควบคุมระยะไกล และการขับเคลื่อนอัตโนมัติ ชึ่งทั้ง 3 อย่างนี้ จะเป็นพื้นฐานทางเทคนิคของการขนส่งทางเรือแบบไร้คนขับและการปรับระบบอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ รวมทั้ง จะช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการต่อเรือของประเทศจีน ตลอดจน ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการขนส่งอัจฉริยะ

ในขณะเดียวกัน ด้วยการทดลองเดินเรือของ “จื้อเฟย” ศูนย์ทดสอบการขนส่งทางเรืออัจฉริยะ  แห่งแรกของประเทศจีน ซึ่งตั้งที่อยู่ Blue Silicon Valley เขตจี๋โม่ เมืองชิงต่าว เริ่มเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเช่นกัน เรืออัจฉริยะและอุปกรณ์การขนส่งอัจฉริยะต่าง ๆ จากทั่วประเทศและทั่วโลก ก็สามารถทดสอบที่ศูนย์ทดสอบแห่งนี้ได้ ทั้งนี้ Blue Silicon Valley จะใช้โอกาสนี้เพื่อเร่งพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งอัจฉริยะครบวงจรระดับประเทศและระดับโลก

 

 

แหล่งที่มา: http://info.chineseshipping.com.cn/cninfo/TodayTopNews/202107/t20210701_1354390.shtml เว็บไซต์ทางการของ ChineseShipping.com.cn https://www.chineseshipping.com.cn/ (中华航运网) วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ภาพประกอบ: http://qdsq.qingdao.gov.cn/n15752132/n15752742/210702103302921362.html

สกญ. ณ เมืองชิงต่าวเมืองชิงต่าว

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/