• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • กุ้ยโจวส่งเสริมธุรกิจสุขภาพรูปแบบใหม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ “Healthy China 2030” – thaibizchina

กุ้ยโจวส่งเสริมธุรกิจสุขภาพรูปแบบใหม่ตอบสนองยุทธศาสตร์ “Healthy China 2030” – thaibizchina

สำนักข่าวของรัฐบาลมณฑลกุ้ยโจวเปิดเผยถึงการส่งเสริมธุรกิจรูปแบบใหม่ของมณฑลที่พัฒนาขึ้นจากการบูรณาการป่าไม้และการรักษาสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน เช่น สถานพักฟื้นในป่า สถานดูแลสุขภาพบริเวณน้ำพุร้อน สถานดูแลสุขภาพแพทย์แผนจีน สถานดูแลสุขภาพด้วยอาหารและกีฬา ศูนย์ชะลอวัยและดูแลคนชรา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกำลังก่อตัวเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญของมณฑล  ทั้งนี้ จนถึงสิ้นปี 2563 มณฑลกุ้ยโจวมีพื้นที่บูรณาการป่าไม้ควบคู่ไปกับการรักษาสุขภาพรวม 78 แห่ง โดยเป็นพื้นที่นำร่องระดับประเทศ 5 แห่ง พื้นที่นำร่องระดับมณฑล 58 แห่ง และพื้นที่ตามข้อกำหนดของสหพันธ์อุตสาหกรรมป่าไม้ของจีน (Chinese Forestry Industry Association) 15 แห่ง

ในภาพรวม มณฑลกุ้ยโจวมีข้อได้เปรียบด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและป่าไม้ 4 ด้าน ได้แก่

(1) กุ้ยโจวเป็นแหล่งภูเขาและแม่น้ำที่สวยงาม และยังเป็นที่รู้จักในฐานะ “มณฑลแห่งสวนสาธารณะ” ที่สำคัญของจีน โดยมีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานลี่โป อุทยานน้ำตกชื่อสุ่ย ภูเขาหยุนไถซานอำเภอสือปิ่ง และภูเขาฟ่านจิ้งซาน

(2) มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยเป็นมณฑลที่มีอากาศเย็นสบายและอากาศบริสุทธิ์ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัดและฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมาก และมีดัชนีคุณภาพอากาศในระดับดีถึงดีมากมีมากกว่าร้อยละ 95 จึงเหมาะสำหรับเป็นสถานที่เพื่อการอยู่อาศัย พักผ่อน และรักษาสุขภาพ

(3) มีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดี โดยกุ้ยโจวมีพื้นที่ป่าไม้ 162 ล้านหมู่ หรือประมาณ 67 ล้านไร่ และมีอัตราการครอบคลุมของป่าไม้ถึงร้อยละ 61.51 มีจุดชมวิวธรรมชาติที่มีชื่อเสียง 71 แห่ง อุทยานทางธรณีวิทยา 12 แห่ง อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำ 53 แห่ง อุทยานป่าไม้ 93 แห่ง และพื้นที่ป่าของภาครัฐ 105 แห่ง รวมถึงมีพืชชั้นสูง (higher plants) หรือพืชที่มีท่อน้ำเลี้ยง (vascular plants) มากกว่า 10,255 สายพันธุ์ และพืชสมุนไพร 7,317 สายพันธุ์ และยังเป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่ใหญ่ที่สุดของจีน

(4) มีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลาย โดยกุ้ยโจวเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อย 17 ชนเผ่า ซึ่งหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยหลายแห่งได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติ หมู่บ้านจีนโบราณ หมู่บ้านชาติพันธุ์ของจีน และหมู่บ้านวัฒนธรรมเชิงนิเวศระดับชาติ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนนิยมเดินทางไปเยือนอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง การบูรณาการป่าไม้และการรักษาสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันเป็นการผสมผสานระหว่างทรัพยากรป่าไม้คุณภาพสูงกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนจีน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชน โดยรัฐบาลจีนได้ประกาศ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและป่าไม้” และเสนอให้สร้างพื้นที่นำร่องระดับประเทศ 300 แห่ง ภายในปี 2565 และเพิ่มเป็น 1,200 แห่ง ภายในปี 2578 เพื่อตอบสนองตามยุทธศาสตร์ “ชาวจีนสุขภาพดี” (Healthy China 2030) และ “การฟื้นฟูชนบท” (Rural Revitalization) หลังจากประกาศชัยชนะเหนือความยากจนไปแล้วเมื่อปลายปี 2563

ที่มา: https://new.qq.com/omn/20210709/20210709A077EQ00.html

กุ้ยโจว ป่าไม้ สุขภาพ พักฟื้น

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]