• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การท่องเที่ยวยูนนานฟื้นตัวเหนือระดับช่วงก่อนโควิด-19 ระบาดแล้ว – thaibizchina

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 การท่องเที่ยวยูนนานฟื้นตัวเหนือระดับช่วงก่อนโควิด-19 ระบาดแล้ว – thaibizchina

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มณฑลยูนนาน   มีมูลค่า GDP 1,417,043 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.1 แม้จะต่ำกว่าภาพรวม GDP จีนที่มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5.5 แต่เมื่อพิจารณาจากมูลค่า GDP ของมณฑลยูนนานที่ในปี 2565 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.3 และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.8 สะท้อนแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่องอย่างมีเสถียรภาพ

อัตราการขยายตัว GDP ร้อยละ 5.1 ของมณฑลยูนนาน สามารถถือได้ว่าเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจ เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ยังมีปัจจัยลบหลายประการ โดยเฉพาะสภาวะภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2504 ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและการเกษตรกรรม แต่ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับภาคอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งมณฑลยูนนานต้องปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชดเชยสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ลดลง

จากภาพรวม GDP ของมณฑลยูนนานที่มีมีมูลค่า 1,417,043 ล้านหยวน แบ่งเป็น ภาคเกษตรกรรม 119,533 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ภาคอุตสาหกรรม 506,052 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และภาคบริการ 791,458 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดยภาคบริการครองสัดส่วนสูงร้อยละ 55.9 หรือกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่า GDP ของทั้งมณฑล ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภาพรวมทั้งประเทศจีนที่ภาคบริการครองสัดส่วนร้อยละ 56

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักของมณฑลยูนนาน ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แต่การผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 จนถึงเดือนมกราคม 2566 ช่วยให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 539 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 639,432 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 40 และร้อยละ 48.8 ตามลำดับ ที่สำคัญคือ สามารถฟื้นตัวแซงสถิติปี 2562 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนเกิดโรคระบาด โดยคิดเป็นร้อยละ 134.9 และ 122.2 ของปี 2562 ถือว่า การที่จีนกลับมาเปิดประตูหลังสถานการณ์โรคระบาดแต่ประชาชนส่วนใหญ่เลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศแทนการเดินทางออกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ทำให้มณฑลยูนนานได้รับอานิสงส์จากกระแสการบริโภคภายในประเทศอย่างเต็มที่

ที่มา: http://yn.yunnan.cn/system/2023/07/31/032693634.shtml

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24028075

จีน ยูนนาน ท่องเที่ยว

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]