• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ท่องเที่ยวฟื้นตัว ดันธุรกิจการบริโภคภาคกลางคืนในเมืองต้าหลี่-ลี่เจียงเติบโตอันดับหนึ่งของจีน

ท่องเที่ยวฟื้นตัว ดันธุรกิจการบริโภคภาคกลางคืนในเมืองต้าหลี่-ลี่เจียงเติบโตอันดับหนึ่งของจีน

นับตั้งแต่รัฐบาลจีนได้ประกาศ “เอกสารความเห็นว่าด้วยการเร่งพัฒนาหมุนเวียนการบริโภคเชิงพาณิชย์” เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้กล่าวถึง “เศรษฐกิจภาคกลางคืน” โดยเสนอให้กระตุ้นธุรกิจและตลาดการบริโภคภาคกลางคืน จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว แม้จะเกิดสถานการณ์โรคระบาดในช่วงระหว่างปี 2563-2565 แต่เศรษฐกิจภาคกลางคืนก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนมูลค่าการบริโภคภาคกลางคืนครองสัดส่วนเกินกึ่งหนึ่งของมูลค่าการบริโภคทั้งหมดในบางเมืองของจีน โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของตลาดการบริโภคภาคกลางคืนที่ครองสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 48

เศรษฐกิจภาคกลางคืนเริ่มตั้งแต่ 18.00 น. จนถึง 06.00 น. ของวันถัดไป โดยช่วงเวลาดึกระหว่าง 20.00 – 04.00 น. ถือเป็นช่วงเวลาทอง (prime time) ของเศรษฐกิจกลางคืน ทั้งนี้ ภาพรวมร้านค้าที่ขยายเวลาค้าขายจนถึงช่วงเวลาดึกมีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉลี่ยเพิ่มเวลาขึ้น 1 ชั่วโมง ซึ่งแนวโน้มนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเขตฯ ต้าหลี่ในมณฑลยูนนานครองอันดับหนึ่งในบรรดา 10 เมืองที่ขยายเวลาประกอบธุรกิจมากที่สุด ตามมาด้วย เมืองเยวี่ยหยางในมณฑลหูหนาน เขตฯ ไห่หนานของมณฑลชิงไห่ เขตฯ กานจือของมณฑลเสฉวน เขตอุทยานเสินหนงเจี้ยในมณฑลหูเป่ย นครเซี่ยงไฮ้ กรุงปักกิ่ง นครซีหนิงในมณฑลชิงไห่ เมืองลี่เจียงในมณฑลยูนนาน และเมืองไห่ตงในมณฑลชิงไห่

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวหลังสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมตลาดการบริโภคภาคกลางคืนให้เติบโตขึ้น โดยหากอ้างอิงตามแนวเส้นภูเขาฉินหลิง-แม่น้ำหวยเหอที่พาดผ่านมณฑลเสฉวน นครฉงชิ่ง มณฑลส่านซี มณฑลเหอหนาน มณฑลหูเป่ย มณฑลอันฮุย และมณฑลเจียงซู แบ่งภาคเหนือกับภาคใต้ของจีน พบว่า ด้วยสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีเมืองในภาคใต้ของจีน 9 เมืองติด 10 อันดับเมืองที่มีผลประกอบการในช่วงเวลาดึกสูงที่สุด ได้แก่ นครเซี่ยงไฮ้ นครหางโจวในมณฑลเจ้อเจียง เมืองเซินเจิ้นในมณฑลกวางตุ้ง นครกว่างโจวในมณฑลกวางตุ้ง นครเฉิงตูในมณฑลเสฉวน เมืองซูโจวในมณฑลเจียงซู นครอู่ฮั่นในมณฑลหูเป่ย นครหนานจิงในมณฑลเจียงซู และนครเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนาน ขณะที่ภาคเหนือมีเพียงกรุงปักกิ่งเพียงแห่งเดียวที่ติดเข้ามาในอันดับ 3

อย่างไรก็ตาม เมืองในภาคเหนือหลายแห่งก็กำลังมีผลประกอบการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนสามารถเบียดเมืองในภาคใต้ติด 10 อันดับเมืองที่มีอัตราการขยายตัวของผลประกอบการในช่วงเวลาดึกสูงที่สุดได้อย่างละครึ่ง โดยเมืองลี่เจียงครองอันดับหนึ่ง ตามมาด้วย นครเซี่ยงไฮ้ เมืองหวงซานในมณฑลอันฮุย เขตฯ ต้าหลี่ นครฉางชุนในมณฑลจี๋หลิน (ภาคเหนือ) เมืองหลางฝางในมณฑลเหอเป่ย (ภาคเหนือ) นครฮาร์บินในมณฑลเฮยหลงเจียง (ภาคเหนือ) เมืองซูโจว กรุงปักกิ่ง (ภาคเหนือ) และนครเทียนจิน (ภาคเหนือ)

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจจากภายในโดยการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีปัจจัยลบหลายอย่าง “เศรษฐกิจภาคกลางคืน” จึงถือเป็นแรงขับเคลื่อนตัวใหม่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากผู้บริโภคหลักของ “เศรษฐกิจภาคกลางคืน” เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่กล้าใช้จ่ายเพื่อตอบสนอง  ทั้งความต้องการด้านภายภาพและสร้างคุณค่าทางจิตใจ

ที่มา: https://yn.yunnan.cn/system/2023/08/14/032713348.shtml

The post ท่องเที่ยวฟื้นตัว ดันธุรกิจการบริโภคภาคกลางคืนในเมืองต้าหลี่-ลี่เจียงเติบโตอันดับหนึ่งของจีน appeared first on thaibizchina.

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]