เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนครซีหนิง มณฑลชิงไห่ ได้เปิดเผยว่า การก่อสร้างทางรถไฟนครซีหนิง-นครเฉิงตู เป็นส่วนประกอบสำคัญของเส้นทางรถไฟ 8 สายหลักแนวนอนและ 8 สายหลักแนวตั้งของประเทศ โดยมีเส้นทางผ่านไปยังมณฑลชิงไห่ มณฑลกานซู และมณฑลเสฉวน รวมระยะทางทั้งสิ้น 833.1 กิโลเมตร ได้แก่ (1) เส้นทางจากสถานีรถไฟไห่ตงตะวันตก มณฑลชิงไห่ ไปยังหมู่บ้านหวงเซิ่งกวน มณฑลเสฉวน มีระยะทาง 499.1 กิโลเมตร (2) เส้นทางรถไฟจากนครเฉิงตูไปยังนครหลานโจว มณฑลกานซู ระยะทาง 307.75 กิโลเมตร (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) และ (3) เส้นทางรถไฟความเร็วสูงนครหลานโจว-นครอุรุมชี ระยะทาง 26.3 กิโลเมตร

เส้นทางรถไฟจากนครซีหนิงไปยังนครเฉิงตูมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 78,080 ล้านหยวน ประกอบด้วยสถานี 14 แห่ง เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร 13 แห่ง และเป็นสถานีชุมทางขนส่งสินค้า 1 แห่ง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2571 ถูกออกแบบให้มีความเร็ว 200-250 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะใช้เวลาเพียง 4.5 ชั่วโมงในการเดินทางจากนครซีหนิงถึงนครเฉิงตู (จากเดิม 9 ชั่วโมง) โดยเริ่มจากนครซีหนิง มณฑลชิงไห่ทางตอนเหนือ ลงใต้เข้าสู่เมืองไห่ตงในเขตผิงอาน อำเภอเจียนจาและอำเภอถงเหรินของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตหวงหนานในมณฑลชิงไห่ เข้าสู่เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันหนานของมณฑลกานซู ต่อไปยังอำเภอรั่วเอ่อร์ก้าย เชื่อมเข้ากับสถานีหวงเซิ่งกวนในเขตปกครองตนเองอาป้าในมณฑลเสฉวน และเข้าสู่สถานีรถไฟเฉิงตูเหนือและเฉิงตูตะวันออกในใจกลางนครเฉิงตู

 

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของรัฐบาลนครเฉิงตู (วันที่ 25 มกราคม 2564)
http://www.chengdu.gov.cn/chengdu/home/2021-01/25/content_33b56c9e0e574a478673f05f951a8edb.shtml

 

นครเฉิงตู เฉิงตู รถไฟความเร็วสูง นครซีหนิง

webmaster

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ที่มา : https://thaibizchina.com/