• คลังความรู้
  • /
  • บทความ
  • /
  • ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง – thaibizchina

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจของมณฑลเจียงซีมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง – thaibizchina

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้สูง[1] เติบโตขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลัก 169 รายการจาก 433 รายการ ที่มียอดการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น เช่น โซล่าเซลล์และวงจรรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.6 และ 45.9 ตามลำดับ รวมถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของมณฑลเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8

ยอดการค้าปลีกของมณฑลเจียงซีมีมูลค่ารวม 7,171.6 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 โดยยอดการค้าปลีกของสมาร์ทโฟนและยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 46.6 และ 13.9 ตามลำดับ จากปัจจัยเกื้อหนุนของอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคม 2566 มีมูลค่าการค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคสูงกว่า 1,008.3 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 

 แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/08/27/020201636.shtml


[1] หมายถึงอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงกว่า 20 ล้านหยวนต่อปี

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]