ฝูเจี้ยนประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการค้าภายใต้ข้อริเริ่ม BRI – thaibizchina

มณฑลฝูเจี้ยนมุ่งส่งเสริมการเป็นพื้นที่หลักทางการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ข้อริเริ่ม BRI โดยใช้จุดแข็งจากการเป็นต้นกำเนิดเส้นทางสายไหมทางทะเลตั้งแต่สมัยโบราณและยังเป็นพื้นที่หลักของ “เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21” ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าระหว่างประเทศ โดยฝูเจี้ยนมีเส้นทางรถไฟบรรทุกสินค้าจีน – ยุโรป ซึ่งเชื่อมโยงการขนส่งจากนครฝูโจว เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองเฉวียนโจว อีกทั้งยังให้ความสำคัญการค้ากับภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ อาเซียน ตะวันออกกลาง เอเชียกลาง และกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI

ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มณฑลฝูเจี้ยนได้ใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่ม BRI เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่เกื้อหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลฝูเจี้ยน โดยในปี 2565 ฝูเจี้ยนมี GDP ถึง 5.3 ล้านล้านหยวน สูงเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ โดยค่าเฉลี่ย GDP Per Capita อยู่ที่ 1.2 แสนหยวน สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกของมณฑลฝูเจี้ยนไปยังกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI ประมาณ 4.4 ล้านล้านหยวน และมีการลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวสะสมประมาณ 1,400 โครงการ ด้วยเงินลงทุนกว่า 200 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ

 แหล่งอ้างอิง  https://news.fznews.com.cn/dsxw/20231018/9182u04318.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780056953535644059&wfr=spider&for=pc

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]