เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 บริษัท Yueyang Guansheng Investment Development จำกัด ในเมืองเยว่หยาง มณฑลหูหนาน ได้ขนส่งรถยนต์ Geely Xingyue L จำนวน 13 คัน ออกจากเมืองเยว่หยาง มณฑลหูหนาน เพื่อผ่านพิธีการทางศุลกากรที่เมือง Kashgar ในเขตฯ ซินเจียงก่อนส่งออกไปยังกรุงบิชเคก (Bishkek) ประเทศคีร์กีซสถาน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับมณฑลหูหนานในการส่งออกรถยนต์มือสองผ่านช่องทางทางบก

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัท Yueyang Guansheng Investment Development จำกัดได้ ส่งออกรถยนต์มือสองรวม 368 คัน โดยมีภูมิภาคเอเชียกลางและประเทศรัสเซียเป็นตลาดส่งออกรถยนต์มือสองที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่จะส่งออกผ่านด่านชายแดนทางบกที่เมือง Kashgar และ Khorgas ของเขตฯ ซินเจียง

ขณะเดียวกัน เมืองเยว่หยางก็เป็นที่ตั้งของท่าเรือเฉิงหลิงจียังเป็นแหล่งนำเข้ารถยนต์ (ทั้งคัน) ที่สำคัญของมณฑลหูหนาน โดยท่าเรือเฉิงหลิงจีได้ผ่านการตรวจรับจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนและประกาศให้เป็นด่านนำเข้ารถยนต์ (ทั้งคัน) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และยังเป็นด่านนำเข้ารถยนต์ (ทั้งคัน) ด่านแรกในเขตภาคกลางของจีน ปัจจุบัน นำเข้ารถยนต์สะสมกว่า 17,000 คัน รวมมูลค่ากว่า 4,600 ล้านหยวน และในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2566 ท่าเรือเฉิงหลิงจีได้ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร เพื่อนำเข้ารถยนต์รวม 1,008 คัน รวมมูลค่าเกือบ 500 ล้านหยวน

ที่มา: https://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2023-11/05/node_201.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/