จากการประกาศผลตลาดยอดเยี่ยมภายในงานประชุมสุดยอดตลาดของจีนครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง ผลปรากฏว่า ตลาดเกาเฉียวในมณฑลหูหนาน ติดอันดับ 3 “ตลาดยอดเยี่ยม 100 อันดับแรกของจีน” เป็นรองเพียงตลาดอี้อูและตลาดสิ่งทอชิงฝ่างเฉิงของมณฑลเจ้อเจียง

โดยมณฑลหูหนานมีตลาดที่ติดอันดับ “ตลาดยอดเยี่ยม 100 อันดับแรกของจีน” จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ ตลาดเกาเฉียว (ติดอันดับ 3) ตลาดสินค้าเกษตรหงซิง (อันดับ 10) ตลาดวัสดุเหล็ก หูหนาน (อันดับ 22) ตลาดการค้าและโลจิสติกส์วัสดุก่อสร้างนานาชาติวานเถียน (อันดับ 28) และตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์นานาชาติหวงซิ่งไห่จี๋ซิง (อันดับ 52) ซึ่งตลาดทั้ง 5 แห่งล้วนตั้งอยู่ในนครฉางซา โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2566 ตลาดทั้งห้าแห่งสามารถสร้างยอดขายรวม 311,525 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของยอดขายในตลาดทั้งหมดของนครฉางซา

สำหรับตลาดเกาเฉียว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ตั้งอยู่ที่เขตหวีฮัว นครฉางซา มีขนาดพื้นที่ 1,000 หมู่ (417 ไร่) ภายในมีร้านค้ากว่า 9,100 ราย จำนวนพ่อค้า/แม่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องภายในตลาดราวสองแสนคน จำหน่ายสินค้ามากกว่า 1.7 ล้านรายการ และชนิดของสินค้ามีความหลากหลาย เช่น อาหาร สุรา ใบชา ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องหนัง เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน ของเล่น สมุนไพร สินค้าเกษตร และเครื่องประดับ รวมถึงมีจำนวนคนเข้า-ออกตลาดปีละกว่า 500 ล้านคน/ครั้ง สิ่งสำคัญ คือ ตลาดเกาเฉียวถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลหูหนาน) พื้นที่ย่อยนครฉางซา รวมถึงมีความโดดเด่นหลายด้าน เช่น เป็นตลาดซื้อขายนำร่องระดับประเทศ และเขตนำร่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเชิงลึกจีน-แอฟริกา สถิติในปี 2565 ตลาดเกาเฉียวสามารถสร้างยอดขายรวม 166,000 ล้านหยวน

ทั้งนี้ การจัดอันดับ “ตลาดยอดเยี่ยม 100 อันดับแรกของจีน” ได้กำหนดการพิจารณาจากทิศทางหรือแนวโน้มการพัฒนาของตลาด เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมายและนโยบายการพัฒนาตลาด การตระหนักถึงการบริการ ขนาดของตลาด จำนวนพ่อค้า/แม่ค้า ยอดขายและกำไร

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1782150308225338369&wfr=spider&for=pc

ที่มา : https://thaibizchina.com/