เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานสถิติมณฑลซานตงได้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานสะอาดที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยปรากฏข้อมูลว่า 3 ไตรมาสแรก ปี 2566 มณฑลซานตง มีข้อมูลดังนี้

ทั้งนี้ 1) การเติบโตของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานน้ำ ปรากฏดังรูปที่ 1 2) การเติบโตของกำลังการผลิตไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ชีวมวล และพลังงานน้ำ เติบโตขึ้น ปรากฏดังรูปที่ 2

รูปที่ 1 การเติบโตของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งของมณฑลซานตง
3 ไตรมาสแรก ปี 2566       

รูปที่ 2 การเติบโตของกำลังการผลิตไฟฟ้าของมณฑลซานตงจากพลังงานสะอาด
3 ไตรมาสแรก ปี 2566

แหล่งที่มา:
https://news.e23.cn/shandong/2023-11-01/2023B0100074.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/