วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2566
โครงการด้านอวกาศที่สำคัญของจีนปี 2566″
 • โครงการด้านอวกาศที่สำคัญของจีน ปี 2566
  • สถานีอวกาศเทียนกง
   • เทียนโจว-6 (Tianzhou-6)
   • เสินโจว-16 (Shenzhou-16)
   • เสินโจว-17 (Shenzhou-17)
   • เครื่องตรวจจับอนุภาคบนสถานีอวกาศ
   • เทียนกงคลาสครั้งที่ 4
   • ผลความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในอนาคต
  • ภารกิจสํารวจดวงจันทร์
   • โครงการสํารวจดวงจันทร์ระยะที่ 4 (ฉางเอ๋อ-6, 7, 8)
   • สถานีวิจัยบนดวงจันทร์
   • เป้าหมายด้านวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้งาน
   • ภารกิจลงจอดบนดวงจันทร์โดยมีมนุษย์ควบคุมภายในปี 2030
   • วิธีลงจอดบนดวงจันทร์
   • กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ณ เขตปกครองตนเองทิเบต
   • กล้องโทรทรรศน์วิทยุ ณ มณฑลจี๋หลิน
  • ภารกิจสํารวจดาวอังคาร
   • ชุดภาพสีดาวอังคารทั้งดวง จากยานเทียนเวิ่น-1
   • สถานีอวกาศภาคพื้นดิน
   • โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและจําลองสภาพแวดล้อมอวกาศ (SESRI)
   • ภารกิจส่งดาวเทียม
   • รายการการส่งดาวเทียมและยานอวกาศของจีนในปี พ.ศ. 2566
  • กล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์
   • ฟาสต์ตรวจจับพัลซาร์ได้กว่า 740 ดวง นับตั้งแต่เริ่มดําเนินงาน
   • ฟาสต์พบพัลซาร์คู่คุณสมบัติทำลายสถิติ
   • ฟาสต์พบหลักฐานการมีอยู่ของคลื่นความโน้มถ่วงระดับนาโนเฮิรตซ์
 • กิจกรรมเผยแพร่ความรู้
  • นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อวกาศและการประยุกต์ใช้งาน
  • ทีมนักบินอวกาศจีนประจำภารกิจเสินโจว-15 ร่วมตอบคำถามเยาวชนจากประเทศ SCO
  • กิจกรรมเผยแพร่วิทยาศาสตร์ “วันการบินอวกาศจีน”
 • หน่วยงานด้านอวกาศของจีน
 • ความร่วมมือไทย – จีน
  • ไทย – จีน จับมือตั้ง “สถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติ” พัฒนาเทคโนโลยีสำรวจอวกาศเชิงลึก
  • องค์การความร่วมมือทางด้านอวกาศระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิค

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร