วันที่ 1 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Han Zhiqiang เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งการมาเยือนครั้งนี้ เป็นการมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นครั้งแรกของ H.E. Mr. Han Zhiqiang โดยได้มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างจีนกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้มีมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย และจะยังคงสืบสานอย่างต่อเนื่องต่อไป

โอกาสนี้ H.E. Mr. Han Zhiqiang ได้พบปะนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ เช่น สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชานิติศาสตร์ และสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ รวมทั้ง นักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพบปะด้วย จากนั้นได้เยี่ยมเยือนศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยคณะผู้บริหารและครูอาสาสมัครชาวจีนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

2023年12月1日,中国驻泰国大使韩志强先生及其随行人员访问皇太后大学,皇太后大学委员会会长万财教授及皇太后大学校长Matchima Naradisorn助理教授接待来访使团。韩志强大使提到中方与皇太后大学有着悠久的建交历史并希望中泰友谊能够天长地久。 这是韩志强大使首次到访皇太后大学,在与皇太后大学汉学院、法学院、应用医学院等学生及皇太后大学的中国籍留学生见面后,又参观了皇太后大学诗琳通中国语言文化中心,并受到中心领导与赴泰中国志愿者教师热烈的欢迎。

ที่มา
https://www.facebook.com/MFUTODAY/posts/pfbid0nV23wczfDBT9NsSkfcdHDAWhyE8EpYyofoBnmDV2tUstu7hz8Rfu33DNNTc5DdVKl
https://www.facebook.com/schoolofsinologypage