เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนของปี 2566 กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระทรวงคมนาคมรวมทั้งหมด 8 หน่วยงานจีนได้ร่วมกันประกาศรายชื่อ “เขตนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะระดับชาติชุดแรกของจีน” โดยมีการกำหนด 15 เมือง ได้แก่ ปักกิ่ง เซินเจิ้น ฉงชิ่ง เฉิงตู เจิ้งโจว หนิงโป เซี่ยเหมิน จี่หนาน ฉือเจียจวง ถังซาน หลิ่วโจว ไหโข่ว ฉางชุน และหยินชวน เพื่อมีบทบาทเป็นผู้นำร่องในการขยายตลาดยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร และสร้างระบบการขนส่งสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ภายในปี 2566 – 2568

การเปิดตัวโครงการนำร่องดังกล่าวในเมืองเซี่ยเหมินมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็ม 100% ทั้งยานยนต์ภาครัฐและรถโดยสารสาธารณะ และการใช้งานในฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น รถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็กสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว นิคมอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ สถาบัน สถานศึกษา โรงพยาบาล การขนส่งภายในท่าเรือและท่าอากาศยาน และรถทำความสะอาด ภายในปี 2568 และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้ถึงร้อยละ 80 ในการใช้งานทางวิศวกรรม เช่น รถบรรทุกโคลน และรถผสมคอนกรีตภายในเมือง ภายในปี 2568

(2) เพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้กระจายทั่วชุมชน สถานีรถโดยสารประจำทาง ลานจอดรถย่านห้างสรรพสินค้า ที่จอดรถสาธารณะ และจุดพักรถทางด่วนของเมือง โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุและสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้สูงกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2568

(3) เร่งเพิ่มอุปสงค์การซื้อยานยนต์ไฟฟ้าผ่านนโยบายการให้เงินอุดหนุนสำหรับการซื้อยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาประมาณ 100,000 – 200,000 หยวน จำนวน 2,000 หยวนต่อคัน และยานยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาประมาณ 200,000 – 300,000 หยวน จำนวน 4,000 หยวนต่อคัน

ทั้งนี้ ในปี 2565 เซี่ยเหมินมียานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 114,000 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของจำนวนยานยนต์ทั้งเมือง ความหนาแน่นของแท่นชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองเซี่ยเหมินสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ประมาณ 24.5 แท่น/ตารางกิโลเมตร ต่อไป รัฐบาลเซี่ยเหมินจะเน้นการพัฒนาฐานการผลิตแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เซมิคอนดักเตอร์ชิปสำหรับยานยนต์ เซ็นเซอร์อัจฉริยะ และเทคโนโลยีอื่น ๆ

แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8445.html https://news.cnstock.com/news,bwkx-202311-5151065.htm

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/