อำเภอกู่เทียน เมืองหนิงเต๋อ ขึ้นชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งเห็ดของจีน” โดยการผลิตและแปรรูปเห็ดกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในอำเภอกู่เทียนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ผลผลิตเห็ดของอำเภอกู่เถียนสูงกว่า 910,000 ตัน มูลค่าการผลิต 6.2 พันล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าการผลิตทางการเกษตรทั้งหมดของอำเภอ และสูงเป็นอันดับต้น ๆ ในอุตสาหกรรมเห็ดทั่วประเทศจีน และร้อยละ70 ของเกษตรกรทำงานเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปเห็ด

ปัจจุบัน อำเภอกู่เทียนมีการสร้างฐานโรงเพาะเห็ดพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด 8 แห่ง ด้วยเงินลงทุน 370 ล้านหยวน กำลังการผลิตติดตั้ง 30.746 MWp ปริมาณการผลิตไฟฟ้า 31.74 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี รายได้จากการผลิตไฟฟ้ากว่า 18.8 ล้านหยวนต่อปี

ปัจจุบัน อำเภอกู่เถียนมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเห็ดอย่างยั่งยืน โดยมีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมจวินฉ่าวแห่งชาติ (National Engineering Research Center of Juncao) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรปรับปรุงโรงเพาะเห็ดโดยติดตั้ง solar cell บนหลังคาโรงเห็ด รวมทั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับกริด solar cell สำหรับจ่ายไฟให้กับระบบปรับอากาศ ระบบน้ำสูบน้ำ พัดลมหมุนเวียนอากาศ และหลอดไฟแสงสว่าง LED ในโรงเรือนแทนการใช้ไฟฟ้าจากภาครัฐโดยตรง ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถสลับการใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติในกรณีไฟฟ้าดับ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านค่าไฟฟ้าได้แล้ว เจ้าของโรงเพาะเห็ด solar cell ยังสามารถขายคืนไฟฟ้าส่วนเกินให้กับรัฐได้ด้วย รวมทั้งยังช่วยให้ฝูเจี้ยนสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นระบบที่ดีและมีประโยชน์ต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านตามเป้าหมายเกษตรเพื่อความยั่งยืน แหล่งอ้างอิง https://www.fj.chinanews.com.cn/news/2023/2023-11-21/536930.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/