ตามสถิติของกรมศุลกากรของเมืองเซี่ยเหมินระบุว่า เมื่อเดือนมกราคม – ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ยอดการส่งออกของเล่นของมณฑลฝูเจี้ยนเท่ากับ 88.2 ร้อยล้านหยวน โดยในเดือนตุลาคมมียอดการส่งออกเท่ากับ 13.4 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยประเทศคู่ค้าในการส่งออกของเล่นของมณฑลฝูเจี้ยน ได้แก่ กลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI อาเซียน อเมริกา และสหภาพยุโรป โดยเฉพาะการส่งออกของเล่นไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกตามข้อริเริ่ม BRI เท่ากับ 40 ร้อยล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ของยอดการส่งออกของเล่นทั้งหมดของมณฑลในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ถือว่า

ฝูเจี้ยนเป็นพื้นที่ที่มีการดึงดูดผู้ประกอบการผู้ผลิตของเล่นมากมายมาลงทุน โดยมีวิสาหกิจที่โดดเด่น อาทิ บริษัท Fujian Maoyuan Crafts Co., Ltd หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตของเล่นที่มีชื่อเสียงของมณฑลฝูเจี้ยน และมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศปริมาณมาก

ทั้งนี้ เพื่อจะสนับสนุนยอดการผลิตและการส่งออกของเล่นของมณฑลฝูเจี้ยน กรมศุลกากรของเมืองเซี่ยเหมินมีการเปิดใช้นโยบาย “One Enterprise One Policy” “Direct transportation to enterprises” แนะนำให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตของเล่น หรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายของเล่น ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าเสรีและสิทธิพิเศษทางการค้าภายใต้กรอบความตกลง RCEP เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต เพิ่มโอกาสทางการค้ากับต่างประเทศ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนมาตรการทางด้านศุลกากร ที่ช่วยย่นระยะเวลาในการตรวจสินค้าให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น    

ทั้งนี้ปัจจุบันตลาดของเล่นเด็กในไทยได้รับความนิยมสูงขึ้น และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น อีกทั้งตลาดของเล่นในไทยยังเป็นตลาดที่น่าจับตามองของผู้ประกอบการต่างประเทศ จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการร่วมลงทุนกับบริษัทจีนที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการผลิตของเล่นที่มีเครื่องหมาย “เมดอินไทยแลนด์” เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศต่อไป

แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202311/26/content_323329.htmlhttps://www.fj.gov.cn/zwgk/ztzl/sxzygwzxsgzx/zx/202311/t20231126_6308102.htm

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/