จากรายงานการแข่งขันทางการค้าต่างประเทศของเมืองจีน ในปี 2565 ของกรมศุลกากร ระบุว่า เมืองเซี่ยเหมิน ฝูโจว หนิงเต๋อ จางโจว เฉวียนโจวของมณฑลฝูเจี้ยน ถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 เมืองที่มีศักยภาพทางการค้าต่างประเทศของจีน ในปี 2565 จากข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันเชิงบูรณาการ เมืองเซี่ยเหมินยังคงเป็นเมืองที่มีการค้าต่างประเทศโดดเด่นที่สุดของมณฑลฝูเจี้ยน ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 11 ของจีน เมืองฝูโจวยังขยับขึ้นมาถึง 11 อันดับและถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 27 ของจีน เมืองหนิงเต๋อและเมืองจางโจว เป็นเมืองที่ติดอันดับใหม่ ๆ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 40 และ 73 ตามลำดับ สุดท้ายคือเมืองเฉวียนโจว ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 83 ของตาราง

หากดูข้อมูลการจัดอันดับของแต่ละเมืองของจีนแล้ว มณฑลฝูเจี้ยนถือว่าเป็นมณฑลที่มีศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมณฑลฝูเจี้ยนมีคู่ค้ากับต่างประเทศมากมาย อาทิ ประเทศสมาชิกในข้อริเริ่ม BRI อาเซียน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งไทยก็ถือเป็นประเทศคู่ค้าหนึ่งของมณฑลฝูเจี้ยน ที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับมณฑลฝูเจี้ยนอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ส่งออกหลักของฝูเจี้ยน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า รองเท้า เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และสินค้านำเข้าหลักจากไทย ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า น้ำตาล ยางพารา เป็นต้น

แหล่งอ้างอิง https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25541371http://www.fj.news.cn/20231207/5d02d7a828ec41f5a3f8e088b8e6ad21/c.html

zeng yuancheng Xiamen_editor

ที่มา : https://thaibizchina.com/