เมืองฝูติ่ง เป็นเมืองที่มีสภาพภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์ มีภูเขาและแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ดี ทำให้เมืองฝูติ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกชาที่มีคุณภาพระดับประเทศอย่างชาขาว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองฝูติ่งได้ยกระดับมาตรการซานฉา (三茶) หรือมาตรการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชาขาว โดยเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมชา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชาขาวของเมืองฝูติ่ง พร้อมดึงดูดวิสาหกิจให้เข้ามาลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมชา และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ในปี 2565 มูลค่าอุตสาหกรรมการผลิตชาของเมืองฝูติ่งรวมกว่า 130 ร้อยล้านหยวน และในช่วงปี 2566 เมืองฝูติ่งยังได้รับ   การคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “10 พื้นที่เพาะปลูกชาจีนที่มีมูลค่ามากที่สุด” ติดต่อกันเป็นเวลา 14 ปีด้วยมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงกว่า 60.70 ร้อยล้านหยวน และชาขาวฝูติ่งยังได้รับการคัดเลือกให้ติด 3 อันดับแรกของ “10 แบรนด์ชาจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีนในปี 2566” ทั้งนี้ ในปี 2565 ชาขาวเมืองฝูติ่งยังถูกจัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโก ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ชาจีนให้ไปสู่ตลาดชาทั่วโลก

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เมืองฝูติ่งได้จัดการประชุม The First International White Tea Conference โดยภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านชาและผู้ประกอบการชาทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้ เมืองฝูติ่งถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมชาขาวนานาชาติ ส่งผลให้ชาขาวเมืองฝูติ่ง   มีชื่อเสียงไปยังตลาดต่างประเทศ รวมถึงตลาดชาในไทย ทั้งนี้อุตสาหกรรมชาในจีนถือเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นิยมดื่มชา จึงทำให้มีความต้องการของผู้บริโภคในตลาดที่สูง เป็นโอกาสของผู้ประกอบการชาของไทยในการหาช่องทาง และโอกาสทางธุรกิจชาในจีน

 แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202312/01/content_324738.html

https://www.sohu.com/a/696915005_121459748

ที่มา : https://thaibizchina.com/