ในโอกาสครบรอบ 10 ปีข้อริเริ่ม BRI มณฑลเจียงซีได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับความสำเร็จของมณฑลเจียงซีในการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่ม BRI ในสาขา/โครงการสำคัญ ได้แก่

โครงการ 小而美”“惠民生[1] ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมาวิสาหกิจมณฑลเจียงซีมีส่วนร่วมในการสร้างข้อริเริ่ม BRI เช่น การดำเนินโครงการ “小而美”“惠民生” โดยมีการก่อสร้าง “ถนนไข่ไก่” ในมาดากัสการ์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขนส่งไข่ไก่ ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า และช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งสินค้าให้สั้นลง ซึ่งปัจจุบัน “ถนนไข่ไก่” เป็นถนนเส้นที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนสื่อสังคมออนไลน์จีน ทั้งนี้ ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม ปี 2566 มณฑลเจียงซีมีมูลค่าการซื้อขายโครงการรับเหมาในต่างประเทศเท่ากับ 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจำนวนนี้ เป็นโครงการของบริษัท Jinko Solar ซึ่งร่วมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์โมโนเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอาหรับ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการกระแสไฟฟ้าของประชาชนได้ถึง 1.6 แสนล้านหลังคาเรือน ช่วยลดการเกิดคาร์บอนกว่า 3.6 ล้านตัน/ปี เป็นต้น ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มณฑลเจียงซีมี   การส่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม/เทคโนโลยี และผู้บริหารในการดำเนินการโครงการดังกล่าวกว่า 3 หมื่นคน

ความร่วมมือทางการแพทย์แผนจีน ช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มณฑลเจียงซีได้ใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนจีนที่มีศักยภาพสูง เช่น การจัดได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนไปยังกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI โดยเฉพาะตุรกี ซึ่งมณฑลเจียงซีมีการส่งแพทย์แผนจีนกว่า 3,861 คน ไปรักษาผู้ป่วยแล้วราว 4.5 แสนราย ทั้งนี้ เจียงซียังมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์จีน ภายใต้ยุทธศาสตร์ Healthy China ที่มุ่งปฏิรูปอุตสาหกรรมการแพทย์ทั้งระบบ รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีนกับต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกในข้อริเริ่ม BRI รวมถึงไทยด้วย

แหล่งอ้างอิง  https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/12/11/020328886.shtml

https://m.thepaper.cn/baijiahao_18260934


[1] 小而美 (small is beautiful) วิสาหกิจหรือองค์กรขนาดเล็กแต่มีสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพสูง ทำให้ธุรกิจมีความแตกต่าง เป็นจุดเด่นที่ช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น,惠民生 (better lives) เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชน

ที่มา : https://thaibizchina.com/