เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566 พณ. จีนแถลงว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566

FDI ของจีนมีมูลค่า 1.04 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 และมีแนวโน้มลดลงมากขึ้นหากเทียบกับในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. 2566 (ลดลงร้อยละ 9.4) นอกจากนี้ พณ. จีนระงับการประกาศสถิติ FDI ที่คิดเป็นดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือน ส.ค. 2566 อย่างไรก็ดี พณ. จีนแถลงว่า ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 มีการจัดตั้ง บ. ทุนต่างชาติใหม่ในจีนทั้งหมด 48,078 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี ปท. ที่มีมูลค่าการลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาทิ สอ. (เพิ่มร้อยละ 93.9) ฝรั่งเศส (เพิ่มร้อยละ 93.2) เนเธอร์แลนด์ (เพิ่มร้อยละ 34.1) สวิตเซอร์แลนด์ (เพิ่มร้อยละ 23.3) และออสเตรเลีย (เพิ่มร้อยละ 14.3)

ODI ของจีน (ไม่รวมภาคการเงิน) อยู่ที่ 8.15 แสนล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 18.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย (1) มูลค่าการลงทุนของวิสาหกิจจีนใน ปท. ภายใต้ข้อริเริ่ม BRI มีมูลค่ารวม 2.01 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ (2) ยอดรวมรายได้จากโครงการสัญญาใน ตปท. (Foreign Contract Project) ที่แล้วเสร็จอยู่ที่ 9.55 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนที่เป็นโครงการสัญญาของวิสาหกิจจีนใน ปท. ภายใต้ข้อริเริ่ม BRI มีมูลค่า 7.85 แสนล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 8.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

แหล่งอ้างอิง

http://www.mofcom.gov.cn/article/syxwfb/202312/20231203462142.shtml

http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20231221.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/