รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 0&#x20…

?รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

0️⃣0️⃣ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต 0️⃣0️⃣

??ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,351 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ
-และไม่มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,160 ราย (94.3%) (รักษาหายเพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 133 ราย (โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับกลุ่มผู้ที่ติดเชื้อภายในประเทศรักษาหายทั้งหมดแล้ว)

? สถานการณ์โลกในวันนี้
– ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ทะลุ 20 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมที่ 7.3 แสนรายและมีผู้รักษาหายแล้ว 12.9 ล้านราย (ประมาณ 64%)
– อินเดียยังคงมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นอันดับที่ 1 ของโลก โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 6 หมื่นรายติดต่อกัน 4 วันแล้ว ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน โดยในวันนี้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 พันราย

? สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
– ฟิลิปปินส์สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วง โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 3 พันราย ติดต่อกันกว่า 11 วันแล้ว และในวันนี้มีผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นอีก 61 ราย
– เวียดนามมีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 20 รายต่อวันติดต่อกันเป็นเวลา 11 วันแล้ว โดยในวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1 รายทำให้เวียดนามมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 13 รายแล้วภายในระยะเวลากว่า 10 วัน

?ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ขอบคุณที่มา เพจ วช. 5G

อัพเดทล่าสุด

Facebook

ติดตามเราบน Facebook

Youtube

ติดตามเราบน Youtube

ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เลขที่ 21 ถนนกวงหวา เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง 100600 สาธารณรัฐประชาชนจีน อีเมล : [email protected]

© 2020-2024 Science and Technology Section, Royal Thai Embassy in Beijing Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, 21 Guanghua Road, Chaoyang District, Beijing 100600 P.R.C. E-mail: [email protected]