ข้อมูลจากกรมศุลกากรของเมืองหนานชางระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 มณฑลเจียงซีมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกรวม 5.2 แสนล้านหยวน จัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของทั้งประเทศ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2566 มณฑลเจียงซีมีมูลค่าการค้าต่างประเทศรวม 4.5 หมื่นล้านหยวน มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน

   ประเทศคู่ค้า ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 มูลค่าการค้าต่างประเทศกับประเทศคู่ค้าอย่างอาเซียนฟื้นตัวขึ้น โดยมีมูลค่าการส่งออกกับอาเซียนสูงถึง 9.2 หมื่นล้านหยวน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมด

   ทั้งนี้ สินค้าที่มีการส่งออกโดดเด่นของมณฑลเจียงซี ได้แก่ สินค้า solar cell ยานยนต์และอะไหล่ยานยนต์ และแบตเตอรี่ลิเธียม โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 3.2 หมื่นล้าน 1.8 หมื่นล้าน และ 4 พันล้านตามลำดับในส่วนสินค้านำเข้า มณฑลเจียงซีมีมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศสูงถึง 7.3 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

  ซึ่งในปี 2566 นอกจากมณฑลเจียงซีมีปริมาณการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว วิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าเพื่อการนำเข้า – ส่งออกของมณฑลเจียงซีก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 วิสาหกิจเพื่อการนำเข้าส่งออกมีมูลค่าทั้งหมด 3.6 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีวิสาหกิจชั้นนำการนำเข้า – ส่งออกถึง 14 รายที่มีมูลค่าการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท Jinko Solar ผู้ผลิต solar cell ชั้นนำ บริษัท Jiangxi Copper Corporation Limited บริษัทผู้ผลิตทองแดงชั้นนำ บริษัท GanfengLithium บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียม และบริษัท Jiangling Motors บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำเหล่านี้ยังมีคู่ค้ากับสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศตามข้อริเริ่ม BRI รวมถึงไทย

แหล่งอ้างอิง https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2023/12/20/020340492.shtml

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_25659462

ที่มา : https://thaibizchina.com/