วารสารวิทย์ไมตรีไทย-จีน ฉบับเดือนธันวาคม 2566
“สรุปข่าวด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของจีนปี 2566”

 • 10 อันดับข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนปี 2566
 • 8 KEYWORDS ของการเปิดประเทศจีน
 • ความก้าวหน้าด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมจีนปี 2566
  • ด้านการอุดมศึกษา
  • ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • การบินและอวกาศ
   • พลังงาน
   • ทรัพยากรธรรมชาติ
   • การแพทย์และสาธารณสุข
   • เทคโนโลยี
   • การประชุมและนโยบายสำคัญ
  • ด้านวิจัยและนวัตกรรม

กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร