เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2023 ในการประชุมการทำงานประจำปี ค.ศ. 2024 ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences, CAS) ได้มอบรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2023 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. รางวัลความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นของสถาบันประจำปี 2023 (จำนวน 2 คนและ 4 คณะวิจัย)

ลำดับชื่อสถาบัน
1โอวหยาง จื่อหยวน
(Ouyang Ziyuan)
สถาบันธรณีเคมี
(Institute of Geochemistry)
2ชิง เฟิ่งหลิง
(Qing Fengling)
สถาบันเคมีอินทรีย์แห่งเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Institute of Organic Chemistry)
3คณะวิจัยหอสังเกตการณ์รังสีคอสมิกระดับสูง สถาบันฟิสิกส์พลังงานสูง
(Large High Altitude Air Shower Observatory Project, Institute of High Energy Physics)
4คณะวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายควบคุมอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยระบบอัตโนมัติแห่งเสิ่นหยาง
(Industrial Control Network Technology Research Group, Shenyang Automation Research Institute)
5คณะวิจัยสถาบันวิจัยนวัตกรรมไมโครแซทเทลไลท์
(Innovation Academy for Microsatellites)
6คณะวิจัยสถาบันกลศาสตร์
(Institute of Mechanics)

2. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งสถาบันประจำปี 2023 (จำนวน 20 คน)

ลำดับชื่อสถาบัน
1เหอ ซ่ง
(He Song)
นักวิจัย สถาบันฟิสิกส์เชิงทฤษฎี
(Institute of Theoretical Physics)
2จาง พาน
(Zhang Pan)
นักวิจัย สถาบันฟิสิกส์เชิงทฤษฎี
(Institute of Theoretical Physics)
3หลี่ เหวินห่าว
(Li Wenhao)
วิศวกรอาวุโส สถาบันกลศาสตร์
(Institute of Mechanics)
4หลี่ ซีเฉิน
(Li Xichen)
นักวิจัย สถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ
(Institute of Atmospheric Physics)
5เกา ผู่
(Gao Pu)
นักวิจัย สถาบันชีวฟิสิกส์
(Institute of Biophysics)
6หลี่ จือเสิน
(Li Zishen)
นักวิจัย สถาบันวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศการบินและอวกาศ
(Aerospace Information research Institute)
7สวี่ หยิง
(Xu Ying)
นักวิจัย สถาบันวิจัยนวัตกรรมสารสนเทศการบินและอวกาศ
(Aerospace Information research Institute)
8ตู้ จวน
(Du Juan)
นักวิจัย สถาบันวิศวกรรมอุณหฟิสิกส์
(Institute of Engineering Thermophysics)
9อู๋ ไคเฟิง
(Wu Kaifeng)
นักวิจัย สถาบันฟิสิกส์เคมีแห่งต้าเหลียน
(Dalian Institute of Chemical Physics)
10หลิว ชุนยวี่
(Liu Chunyu)
นักวิจัย สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูง และฟิสิกส์แห่งฉางชุน
(Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics)
11จ้าว เซียวลี่
(Zhao Xiaoli)
นักวิจัย สถาบันเคมีประยุกต์แห่งฉางชุน
(Changchun Institute of Applied Chemistry)
12จู เหม่ยผิง
(Zhu Meiping)
นักวิจัย สถาบันทัศนศาสตร์และเครื่องจักรความแม่นยำแห่งเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Institute of Optics and Precision Machinery)
13จั่ว จือเหว่ย
(Zhu Meiping)
นักวิจัย สถาบันเคมีอินทรีย์แห่งเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Institute of Organic Chemistry)
14จาง เหว่ย
(Zuo Zhiwei)
วิศวกรอาวุโส สถาบันเคมีอินทรีย์แห่งเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Institute of Organic Chemistry)
15ซิน ซิ่วฟาง
(Xin Xiufang)
นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์พืชโมเลกุล
(Center for Excellence in Molecular Plant Science)
16เฟิง เฉา
(Feng Chao)
สถาบันเพื่อการศึกษาขั้นสูงแห่งเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Institute for Advanced Study)
17เฉิน เฉิงเหมิง
(Chen Chengmeng)
สถาบันเคมีถ่านหินแห่งชานซี
(Shanxi Institute of Coal Chemistry)
18เพ่ย วันเซิง
(Pei Wansheng)
ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรนิเวศน์ตะวันตกเฉียงเหนือ
(Northwest Institute of Ecological Environment and Resources)
19ชา เจิ้งจุน
(Cha Zhengjun)
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน
(University of Science and Technology of China)
20สวี่ เฟยหู
(Xu Feihu)
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน
(University of Science and Technology of China)

3. รางวัลบุคคลแห่งปีและคณะวิจัยแห่งปีประจำปี 2023 (จำนวน 6 คนและ 2 คณะวิจัย)

ลำดับชื่อสถาบัน
รางวัลบุคคลแห่งปี หมวด “Innovative Figures”
1หวัง เหอ
(Wang He)
สถาบันธรณีเคมีแห่งกว่างโจว
(Guangzhou Institute of Geochemistry)
2เฉิน เสี่ยวหลง
(Chen Xiaolong)
สถาบันฟิสิกส์
(Institute of Physics)
รางวัลบุคคลแห่งปี หมวด “Pioneers Figures
3ฟู่ หยู่ซี
(Fu Yuxi)
สถาบันทัศนศาสตร์และเครื่องจักรความแม่นยำแห่งซีอาน
(Xi’an Institute of Optics and Precision Machinery)
4หลี่ หยูตง
(Li Yudong)
สถาบันเทคโนโลยีฟิสิกส์และเคมีแห่งซินเจียง
(Xinjiang Institute of Physics and Chemistry Technology)
รางวัลบุคคลแห่งปี หมวด “Touching Figures”
5หวัง เต๋อเจียง
(Wang Dejiang)
สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูง และฟิสิกส์แห่งฉางชุน
(Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics)
6หยู ชีห่าว
(Yu Qihao)
สถาบันวิจัยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาตะวันตกเฉียงเหนือ
(Northwest Institute of Eco-Environment and Resources)
รางวัลคณะวิจัยแห่งปี
7คณะวิจัยดาวเทียมทดลองเทคโนโลยีอวกาศใหม่ สถาบันวิจัยนวัตกรรมไมโครแซทเทลไลท์
(New Space Technology Experimental Satellite Development, Innovation Academy for Microsatellites)
8คณะวิจัยฐานทะเลสาบเย็น หอสังเกตการณ์แห่งชาติ
(Cold Lake Base, National Astronomical Observatories)

4. รางวัลส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2023 (จำนวน 5 คณะวิจัย)

ลำดับชื่อสถาบัน
1การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีหลักสำหรับเวเฟอร์ซิลิคอน 300 มม. สำหรับวงจรรวมสถาบันไมโครซิสเต็มส์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งเซี่ยงไฮ้
(Shanghai Institute of Microsystems and Information Technology)
2การวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีวัสดุหลักและแบตเตอรี่โซลิดสเตตประสิทธิภาพสูงสถาบันฟิสิกส์
(Institute of Physics)
3การพัฒนาและการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเมทานอลยุคที่สามเป็นโอเลฟินส์ (DMTO-III)สถาบันฟิสิกส์เคมีแห่งต้าเหลียน
(Dalian Institute of Chemical Physics)
4การวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาอุตสาหกรรมของชิปแปลงข้อมูลประสิทธิภาพสูงสถาบันไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(Institute of Microelectronics)
5การวิจัยและการประยุกต์การส่งผ่านเวลาและความถี่ของใยแก้วนำแสงที่มีความแม่นยำสูงศูนย์บริการเวลาแห่งชาติ
(National Time Service Center)

อ้างอิง : https://www.cas.cn/zt/hyzt/cas2024gzh/