เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2566 East China University of Science and Technology ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ได้ประกาศรายชื่อ 100 เมืองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่งประจำปี 2566 ของจีน โดยเมืองเซี่ยเหมินติดอันดับ 18 ใน 100 เมืองพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่งของจีนรองจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น กว่างโจว หางโจว ฉงชิ่ง หนานจิง อู่ฮั่น เฉิงตู เทียนจิน ตงกวน ซีอาน ซูโจว ฝอซาน จี่หนาน จูไห่ และหนิงโป ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเมืองเซี่ยเหมินเติบโตอย่างรวดเร็วโดยพัฒนาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน โดยในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 มีมูลค่า GDP มากกว่า 5.78 แสนล้านหยวน โดย GDP ของเมืองเซี่ยเหมินมีอัตราเติบโตที่สูงกว่า GDP ในระดับมณฑลฝูเจี้ยนและสูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มเมืองรองมณฑล (Sub-Provincial Cities) จำนวน 15 เมือง นอกจากนี้ เซี่ยเหมินยังมีมูลค่าการค้าคิดเป็นร้อยละ 49 ของมณฑลฝูเจี้ยน และมีสัดส่วนการลงทุนจริงจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 48 ของมณฑลฝูเจี้ยน โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของเซี่ยเหมินที่สำคัญ อาทิ มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 1,103 เท่า มูลค่าการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นกว่า 933 เท่า และรายได้เกษตรกรต่อหัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 147 เท่า

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเมืองเซี่ยเหมินพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แข็งแกร่งในยุคใหม่ของจีน ได้แก่ (1) มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพหลายสาขา รวมถึงอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ การค้าและโลจิสติกส์ ชีวการแพทย์ พลังงานใหม่ วัสดุใหม่ ซอฟต์แวร์ การท่องเที่ยวและนิทรรศการ (2) การดึงดูดและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยเซี่ยเหมินมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมีนโยบายเศรษฐกิจที่เปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการทั้งจีนและต่างชาติ (3) การสร้างระบบนิเวศและธรรมาภิบาลที่ดี โดยเซี่ยเหมินเป็นเมืองแห่งอารยธรรมนิเวศวิทยา[1] ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ 3 ของจีน และรัฐบาลเซี่ยเหมินให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจสีน้ำเงิน เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ “Garden on the Sea” ซึ่งเน้นการพัฒนาเมืองแห่งอารยธรรมนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน แหล่งอ้างอิง https://www.investxiamen.org.cn/detail/8672.html


[1] อารยธรรมนิเวศวิทยาเป็นแนวคิดการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมและจริยธรรมซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิงมุ่งผลักดัน

ที่มา : https://thaibizchina.com/