เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงศึกษาธิการของจีนได้ออก “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินการปฏิรูปบุคลากรด้านการศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ” โดยคัดเลือกให้เซี่ยเหมินเป็น 1 ใน 10 เมืองนำร่องโครงการการสร้างบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ รวมทั้งส่งเสริมระบบ AI ในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 55 สถาบันอุดมศึกษาของจีนที่สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการศึกษาใหม่ ๆ ล่าสุดมณฑลฝูเจี้ยนจึงได้ออกแผนดำเนินการปฏิรูปบุคลากรด้านการศึกษาของมณฑล โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

(1) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง AI Big Data และ 5G มาใช้ในการจัดเรียนการสอน โดยเฉพาะสถานศึกษาต่าง ๆ ในฝูโจวและเซี่ยเหมิน โดยสนับสนุนให้ผู้สอนใช้ AI ในรูปแบบของเครื่องมือ EdTech เพื่อช่วยในการวางแผนการสอนหรือคำนวณเกรดของนักเรียนมากขึ้น

(2) ส่งเสริมนักเรียนใช้ AI อย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนโรงเรียนติดตั้งระบบ AI เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน ให้ข้อเสนอแนะตามเป้าหมาย การติดตามรูปแบบพฤติกรรมและความชอบรายสาขาวิชาของนักเรียน และประเมินระดับความสนใจ ซึ่งระบบดังกล่าวยังช่วยวิเคราะห์ และให้ข้อมูลรายงานแก่ผู้สอนเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนและรูปแบบพฤติกรรมได้อย่างง่ายดาย

(3) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี AI ในการลดภาระด้านบริหาร เช่น งานวัดผล งานทะเบียน หรืองานธุรการต่าง ๆ ในโรงเรียน เพื่อช่วยลดภาระงานของครู และช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การตรวจการบ้านหรือการตรวจข้อสอบ เป็นต้น

ทั้งนี้ เทคโนโลยี AI กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคการศึกษา และกำลังกลายเป็นตลาดโลกที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ เนื่องจาก AI สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนจริง ลดอุปสรรคด้านภาษา และสามารถออกแบบแผนการสอนพิเศษสำหรับนักเรียนแต่ละคน ฯลฯ ไทยจึงสามารถติดตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในภาคการศึกษาของฝูเจี้ยน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาแนวทางการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รวมทั้งการวางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาในยุคใหม่ต่อไปได้      

แหล่งอ้างอิง https://edu.jxnews.com.cn/system/2023/12/18/020337730.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/