ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 การส่งออกและนำเข้าของมณฑลฝูเจี้ยนมีแนวโน้มลดลงในภาพรวม โดยมีมูลค่าการค้าสูงกว่า 1.79 ล้านล้านหยวน ลดลงร้อยละ 0.3 สูงเป็นดันดับ 6 ของประเทศ รองจากมณฑลกวางตุ้ง เจียงซู เจ้อเจียง ซานตง และเซี่ยงไฮ้ โดยการส่งออกและนำเข้าของวิสาหกิจภาคเอกชนใน ฝูเจี้ยนเติบโตเชิงบวกและมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางการค้าของทั้งมณฑล โดยมีมูลค่าการค้า 1.05 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 คิดเป็นร้อยละ 58.4 ของมูลค่าการส่งออกและนำเข้าทั้งมณฑล

สำหรับการส่งออกและนำเข้าของเมืองต่าง ๆ ในมณฑลฝูเจี้ยน เรียงตามลำดับมูลค่าการค้าแบ่งเป็นเมืองเซี่ยเหมิน 8.64 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 นครฝูโจว 3.27 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 5 เมืองเฉวียนโจว 2.37 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 4.3 เมืองหนิงเต๋อ 1.34  แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เมืองจางโจว 1.06 แสนล้านหยวน ลดลงร้อยละ 2.4 เมืองผู่เถียน 5.87 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 3 เมืองหลงเหยียน 3.82 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 24.4 เมืองซานหมิง 1.48 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 และเมืองหนานผิง 1.23 หมื่นล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.8 ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี ในช่วง 11 เดือนแรก การค้าระหว่างไทยกับมณฑลฝูเจี้ยนมีแนวโน้มลดลงในภาพรวม โดยไทยมีมูลค่าการค้ากับฝูเจี้ยนเท่ากับ 6.36 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.8 แบ่งออกเป็นการส่งออกจากไทย 1.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.2 และการนำเข้าจากฝูเจี้ยน 4.52 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.8 ส่วนสินค้านำเข้าหลักจากฝูเจี้ยน ได้แก่ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็ก สิ่งทอและเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก และสินค้าส่งออกหลักจากไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผัก ผลิตภัณฑ์แป้งและมอลต์ มอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาง      

แหล่งอ้างอิง https://www.fujian.gov.cn/xwdt/fjyw/202312/t20231217_6343730.htm

ที่มา : https://thaibizchina.com/