กดเพื่อดาวน์โหลดวารสาร

“พลังงานทดแทน” เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยจีนเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนของโลก และออกแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน โดยเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ซึ่งประกอบด้วยนครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอานฮุย นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพระดับแนวหน้าของจีนในด้านดังกล่าว ทั้งในสาขารถยนต์พลังงานใหม่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล จึงเหมาะสมที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาและความโดดเด่นของเขต YRD เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของไทยและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center: BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดทำวารสารพิเศษเรื่อง “ศักยภาพพลังงานทดแทนในเขต YRD.. โอกาสที่ไทยน่าจับตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสความร่วมมือกับเขต YRD ใน 4 ด้าน ได้แก่

– รถยนต์พลังงงานใหม่ (New Energy Vehicle: NEV) เขต YRD มีปริมาณการผลิต NEV สูงที่สุดในจีน คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของการผลิตทั้งหมดของจีน โดยเซี่ยงไฮ้เป็นฐานการผลิตหลักของอุตสาหกรรมรถยนต์ NEV และมีแบรนด์ดังติด Top 2 ของจีน (SAIC) เจียงซูเป็นฐานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่สำคัญระดับแนวหน้าของจีน เจ้อเจียงเป็นฐานการผลิตรถยนต์ NEV ที่สำคัญของจีน มีแบรนด์ดังติด Top 10 ของจีน 2 ราย (Geely และ NETA) และมุ่งพัฒนารถยนต์ Fuel-Cell Electric Vehicle (FCEV) และอานฮุยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ NEV ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดในจีน

– พลังงานลม เขต YRD เป็นพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่สำคัญที่สุดของจีน โดยมีกำลังผลิตคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 ของกำลังผลิตทั้งหมดของจีน อีกทั้งเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตกังหันลมที่มีชื่อเสียงระดับสากลหลายราย

– พลังงานแสงอาทิตย์ เขต YRD โดยเฉพาะมณฑลเจียงซู เจ้อเจียง และอานฮุย เป็นพื้นที่ที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ของจีน โดยมณฑลทั้งสามมีมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์สูงเป็น 3 อันดับแรกของจีน ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าการผลิตทั่วทั้งจีน

– พลังงานชีวมวล เขต YRD โดยเฉพาะมณฑลเจียงซู เจ้อเจียง และอานฮุย มีกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานไฟฟ้าชีวมวลและปริมาณการผลิตไฟฟ้าชีวมวลติด 5 อันดับแรกของจีน และเป็นที่ตั้งของบริษัทพลังงานชีวมวลที่มีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของจีนหลายราย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้ทราบข้อมูลศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทนในเขต YRD ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งในด้านนโยบาย แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี และตัวอย่างบริษัทที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขา เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาโอกาสพัฒนาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้