ในวันที่ 26 ธันวาคม ปี 2566 เมืองหลงเหยียนได้เปิดโครงการอุตสาหกรรมที่สำคัญใน Jiao Yang Industrial Park ณ เขตซ่างหาง โดยโครงการดังกล่าวได้ดึงดูดการลงทุนจาก 4 วิสาหกิจชั้นนำจากกว่างโจว ได้แก่ บริษัท GAC Group บริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ บริษัท Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited บริษัทจำหน่ายยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนจีน/ตะวันตก บริษัท Guangzhou Zhujiang Iron & Steel Co., Ltd. บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ บริษัท Guangzhou No.4 Construction Engineering Co., Ltd. บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำ นอกจากนั้น ยังมีการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมรวม 13 โครงการ ด้วยเงินลงทุนกว่า 1.3 หมื่นล้านหยวน ครอบคลุมอุตสาหกรรมทองคำ อะไหล่เครื่องจักร วัสดุใหม่ พลังงานใหม่ และชีวการแพทย์ เป็นต้น

  ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2566 นครกว่างโจวและเมืองหลงเหยียนได้ลงนามความร่วมมือการลงทุน ซึ่งถือเป็นต้นแบบความร่วมมือกับต่างเมืองในการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมของเมืองหลงเหยียน      จนถึงปัจจุบัน วิสาหกิจจากกว่างโจวมีการลงนามสัญญาลงทุนในเมืองหลงเหยียนแล้วกว่า 58 โครงการ      ด้วยเงินลงทุนรวม 5.4 หมื่นล้านหยวน และมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพิ่มมากขึ้น อนึ่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 เมืองหลงเหยียนได้ลงนามสัญญาโครงการลงทุนใหม่รวม 566 โครงการ ด้วยเงินลงทุนรวม 1.5 แสนล้านหยวน

  แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202312/27/content_331664.html

ที่มา : https://thaibizchina.com/