กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมณฑล ประกาศรายชื่อ Green Manufacturing List ระดับประเทศ และระดับมณฑล ประจำปี 2566 โดยนครหนานชางมีโรงงานสีเขียวระดับประเทศรวม 21 แห่ง และระดับมณฑลรวม 30 แห่ง อาทิ บริษัท Nanchang Hard Alloy Co., Ltd. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากทังสเตนและโลหะ และเป็นบริษัทที่มีโรงงานสีเขียวระดับประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับกระบวนการผลิตอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาโครงการกำจัดสิ่งปฎิกูลและบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 6 ล้านหยวน บริษัท Jiangling Group Electric Vehicle CO., LTD.ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำ และยังเป็นบริษัทที่มีโรงงานสีเขียวระดับประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสีเขียวเป็นอย่างมาก ใช้กระบวนการผลิตและ   โลจิสติกส์ที่ผลิตคาร์บอนต่ำ ขณะเดียวกันยังมีการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีอัจฉริยะสมัยใหม่ในการผลิตสินค้า การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นต้น ช่วยยกระดับมาตรฐานโรงงานในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ทั้งนี้ ไทยเองสามารถเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของนครหนานชางได้ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด เพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดมลพิษและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

   แหล่งอ้างอิง  https://jiangxi.jxnews.com.cn/system/2024/01/02/020356407.shtml

ที่มา : https://thaibizchina.com/